Història alternativa Wiki
Advertisement

Identitat Catalana (IC) és un partit polític d'extrema dreta català, creat per Josep Anglada l'any 2002 a Vic (Osona). El partit és identificat com a nacionalista xenòfob, econòmicament proteccionista i socialment conservador.

IC-althist

Els seus principis ideològics actuals inclouen el proteccionisme, l'oposició a la immigració que arriba a Catalunya des de finals del segle xx i principis del segle xxi (sobretot provinent del Nord d'Àfrica i d'Amèrica del Sud), l'aplicació de "tolerància zero" davant la delinqüència i el terrorisme, la defensa dels valors tradicionals de la família i la protecció de l'urbanisme actual. El seu primer president, Josep Anglada, manifestà en reiterades ocasions en un to populista el seu rebuig a la immigració econòmica provinent d'aquests territoris. En una roda de premsa del maig de 2005 assegurà que «la immigració era, és i serà un problema». Mesos després, al congrés del partit de novembre de 2006 a Vic, Anglada augmentà el to del discurs xenòfob superant, el que per molts consideraven, el llindar del missatge políticament correcte. En aquell auditori ple de seguidors s'escoltaren proclames com: «no podem permetre que Catalunya s'ompli de moros», «no tots els immigrants són delinqüents, però sí que dic ben clar que la majoria de delinqüents són immigrants», «el moro és l'enemic de Catalunya, d'Europa i d'Occident» o «som els únics que diem clar i català que els moros són un perill real per a la nostra societat» o «ens vénen a envair i a ocupar». Des dels darrers anys i després de l'expulsió de Josep Anglada (2014), la seva postura sobre la Unió Europea ha esdevingut cada vegada més euroescèptica i el seu creixement electoral s'ha disparat fins representar avui dia més del 20% dels escons al Parlament de Catalunya. La seva oposició a la immigració se centra particularment en la immigració no-europea, i està a favor de la deportació d'immigrants il·legals, criminals i aturats, encara que actualment la seva posició ideològica és més moderada que la del seu punt més radical durant el lideratge d'Anglada. El seu president actual és en Josep Ramon Bosch i la seva secretària general na Sílvia Orriols.

Advertisement