FANDOM


PřekladTento článek je překlad
Tento text byl přeložen do češtiny. Původní text je umístěn na adrese.
Železný a zlatý.ZŽ

Přemysl Otakar II.

Přemysl Otakar II., král Čech, markrabě Moravy, a vévoda Rakous, řečený král železný a zlatý, byl jeden z nejsilnějších a nejbohatších monarchů své doby. Jako talentovaný velitel a autoritativní státník, on neúnavně šířil své vlastnictví a měl naději stát se vládcem Svaté říše římské.

Tyto plány se však nestaly skutečností - v roce 1273 byl Rudolf Habsburský zvolen králem Německa, a začal aktivně posilovat svou moc v říši. To vedlo ke konfrontaci mezi německým a českým králi, které se skončila v osudné bitvě na Moravském poli, ve které král čech byl zabit. Ale co by se stalo, kdyby se někdo jiný byl jeho nepřítelem a stal by Přemysl Otakar králem Římským? 

Bod odchylky

Konrád IV. Štaufský, král Německa a Sicílie, který byl v roce 1254 na vojenské kampani v Itálii, nezemřel na malárii ale vyhrál řadu bitev nad italskými Guelfy, a pak se vrátil do Německa s novou armádou. Němečtí knížata ale s ním však stále konfrontovali. Po smrti vzdorokrále Viléma Holandského povstalešti páni nominovali císařem českého krále. Konrad pak Přemyslovi žádal, aby vrátil mu Rakousko jako císařské léno. Přemysl přijal německou korunu, která mu byla nabídnuta, a zahájil válku proti Konradovi. 16. září 1257 v bitvě u Ellingenu byla porážena Konradova armáda. A on sám byl zabit. Po bitvě byl konečně založen Přemysl Otakar II. na německém trůnu.

13. století

13. ledna 1257 - Volba českého krále Přemysla Otakara II. jako krále Německa pod jménem Ottokar I.

16. září 1257 - bitva u Ellingen, ve které umírá Konrad IV.

10. srpna 1258 - Edmund I Hrbáč z rodu Plantagenetů se stává králem Sicílie.

1260 - Štýrská válka mezi Otakarem a maďarským králem Bélou IV., která se skončila příchodem Štajerska do císařského majetku.

1262-1263 - křížová výprava proti Litvu, vedená Otakarem II.

1271 - válka mezi Otakarem II. a maďarským králem Štěpánem V.

2. července 1291 - úmrtí Otakara II.

1291-1294 - válka o durinské dědictví, po kterou syn Přemysla Otakara II. Václav II. se stavá německým králem pod jmenem Wenzel I.

5. června 1296 - úmrtí Edmund I., král Sicílie. Jeho syn Jindřich se stává králem.

1300 mapa.ZŽ

Epropa v roce 1300

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.