Uchronie Wiki
Advertisement

De tijdlijn Alternativo speelt zich af na de Tweede Wereldoorlog. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten van Amerika kwamen als grote supermachten uit deze wereldoorlog tevoorschijn, Europa lag in ruïnes. De Sovjetleider Josef Stalin en zijn vertrouweling Leonid Mladenow (Alternativo) hielpen communistische partijen overal in Oost-Europa aan de macht - zodat er van Oost-Duitsland tot Griekenland een communistisch blok gevormd werd onder leiding van Moskou.

EUROPESOVIETEMPIRE1950

Sovjets en het Westen

Communisten[]

In succesvolle revoluties en machtsovername's wisten de communisten tussen 1945 en 1950 in Oost-Europa grote sucessen te behalen. De eerste revolutie kwam in Roemenië, dat na een communistische machtsovername in Boekarest als de Volksrepubliek Roemenië (Alternativo) zich bij Moskou aansloot, geleid door partijleider Ion Dasescu (Alternativo). Roemenië werd snel gevolgd door de nieuwe Volksrepubliek Bulgarije (Alternativo), waar Petar Dimitrov (Alternativo) de socialistische partners van de coallitieregering liet arresteren door het Rode Leger. In Slowakije kwam de Slowaakse Communistenbond (Alternativo) van Tiso Vokonéc (Alternativo) aan de macht, in Tsjechië werd na een communistische coup tegen de gematigde premier in 1947 de Volksrepubliek Tsjechië (Alternativo) uitgeroepen. In Polen en Joegoslavië kregen communistische partijen en personen van het Rode Leger na de verovering op de Duitsers meteen de macht, zodat men al in 1946 de Socialistische Federatie van Joegoslavië (Alternativo) en de Poolse Socialistische Republiek (Alternativo) kon uitroepen met Sovjetsteun. In Albanië had het communistische Bevrijdingsfront op eigen kracht de Duitsers verslagen. In Hongarije riep de communist Josef Kázikcs (Alternativo) de Democratische Republiek Hongarije (Alternativo) uit, gevolgd door een communistische regering in de door het Rode Leger bezette delen van Duitsland (Oost-Duitsland). De communisten verenigden zich in het GOS, het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (Alternativo).

Koude Oorlog[]

Tussen 1950 en 1966 woedde in Europa de Koude Oorlog. Communisten en Kapitalisten vochten verbaal, economisch en propagandisch een enorme oorlog uit. Wapenwedlopen waren overal. In het communistische blok bereidde men zich voor op een offensieve oorlog met het Westen.

Brandpunten werden West-Berlijn en de Italiaanse havenstad Trieste. Joegoslavië, krachtig gesteund door het GOS, wenste het etnisch gemixte Trieste te annexeren. Dit zou echter het Italiaanse en dus het kapitalistische voordeel in de Golf van Venetië tenietdoen en de Adriatische Zee onder Joegoslavische controle stellen. West-Berlijn was een kapitalistisch eiland in een communistische zee. De Duitse communisten eisten de stad verbaal op en sneden meerdere malen de stroomtoevoer af.


{{{Titel}}}

{{{Inhalt}}}

|Titel=

NaviKOM

Tijdlijn navigatie

NaviKOM

|Inhalt=Van Brabanders en Bataven | Alternativo | Hannibal ante Roma | Koude Oorlog | Españiolo | Rode bladzijde | De Drie Tijden | Vier oorlogen | Willekeur | Hitler de kunstenaar | Operatie Valkyrie | Das Große Kaiserreich

Advertisement