Wikia


De Bezetting van West-Berlijn was het openingsschot van de Derde Wereldoorlog (Alternativo). Op 7 maart 1966 rukten Sovjettroepen en Oost-Duitse stoottroepen West-Berlijn binnen na het aflopen van een ultimatum aan de Kapitalistische Unie.

De Aanloop Edit

Op 5 maart 1966 om 14:50 overhandigde Sovjetambassadeur Kuyzechov de West-Duitse regering in Bonn een ultimatum waarin Moskou en de Oost-Duitse regering binnen 48 uur overgave eisten van West-Berlijn aan de communisten. Premier Rheinfeld van West-Duitsland belde meteen naar Washington en Parijs en riep een vergadering op in Strasbourg.

Om 02:00 op 6 maart mobiliseerde Oost-Duitsland 280.000 manschappen in de districten Potsdam, Berlin-Karlshorst en Brandenburg Ost. Als reactie sloot West-Duitsland de grenspost bij Hamburg af en stuurde 70.000 extra militairen naar de Elbe. Tevens werd het West-Duitse luchtruim voor Sovjetvliegtuigen afgesloten. Rheinfeld noemde de Oost-Duitse houding "een teken van oorlogswil en een gevaar voor de wereldvrede".vfxdgdfhadfgbasd ng/a

In de vroege uurtjes van 7 maart 1966 poogde de Franse president Jacques Clerq nog met de Sovjets te onderhandelen, maar hij kreeg Kuyzechov niet te pakken. Toen om 12:00 het bericht binnenkwam dat Sovjettroepen bij de Brandenburger Tor samenkwamen werd een algemene mobilisatie van West-Europa afgekondigd. Om 14:55 rukten de Sovjets West-Berlijn binnen en ontmoeten op verschillende plekken weeerstand van Amerikaanse, Franse en Duitse troepen. In de avond was echter de weerstand gebroken en was heel West-Berlijn bezetelapen.

Uitbreken van een Wereldoorlog Edit

De Kapitalisten eisten West-Berlijn onmiddelijk terug, samen met de 6000 soldaten die door de Sovjets krijgsgevangen waren gemaakt. De communisten weigerden en gaven een Internationale Proclamatie uit waarin ze West-Berlijn annexeerden als Oost-Duits district.

Om 15:00 vielen 60 Amerikaanse bommenwerpers Halle aan in Thüringen terwijl West-Duitse troepen een bruggenhoofd over de Elbe vestigden en Rostock bombardeerden. De Oost-Duitse regering reageerde furieus en vroeg de communisten om hulp. Binnen enkele uren hadden alle landen elkaar de oorlog verjklaard en was de Derde Wereldoorlog (Alternativo) een feit.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.