Uchronie Wiki
Advertisement

De Bezetting van West-Berlijn was het openingsschot van de Derde Wereldoorlog (Alternativo). Op 7 maart 1966 rukten Sovjettroepen en Oost-Duitse stoottroepen West-Berlijn binnen na het aflopen van een ultimatum aan de Kapitalistische Unie.

De Aanloop[]

Op 5 maart 1966 om 14:50 overhandigde Sovjetambassadeur Kuyzechov de West-Duitse regering in Bonn een ultimatum waarin Moskou en de Oost-Duitse regering binnen 48 uur overgave eisten van West-Berlijn aan de communisten. Premier Rheinfeld van West-Duitsland belde meteen naar Washington en Parijs en riep een vergadering op in Strasbourg.

Om 02:00 op 6 maart mobiliseerde Oost-Duitsland 280.000 manschappen in de districten Potsdam, Berlin-Karlshorst en Brandenburg Ost. Als reactie sloot West-Duitsland de grenspost bij Hamburg af en stuurde 70.000 extra militairen naar de Elbe. Tevens werd het West-Duitse luchtruim voor Sovjetvliegtuigen afgesloten. Rheinfeld noemde de Oost-Duitse houding "een teken van oorlogswil en een gevaar voor de wereldvrede".vfxdgdfhadfgbasd ng/a

In de vroege uurtjes van 7 maart 1966 poogde de Franse president Jacques Clerq nog met de Sovjets te onderhandelen, maar hij kreeg Kuyzechov niet te pakken. Toen om 12:00 het bericht binnenkwam dat Sovjettroepen bij de Brandenburger Tor samenkwamen werd een algemene mobilisatie van West-Europa afgekondigd. Om 14:55 rukten de Sovjets West-Berlijn binnen en ontmoeten op verschillende plekken weeerstand van Amerikaanse, Franse en Duitse troepen. In de avond was echter de weerstand gebroken en was heel West-Berlijn bezetelapen.

Uitbreken van een Wereldoorlog[]

De Kapitalisten eisten West-Berlijn onmiddelijk terug, samen met de 6000 soldaten die door de Sovjets krijgsgevangen waren gemaakt. De communisten weigerden en gaven een Internationale Proclamatie uit waarin ze West-Berlijn annexeerden als Oost-Duits district.

Om 15:00 vielen 60 Amerikaanse bommenwerpers Halle aan in Thüringen terwijl West-Duitse troepen een bruggenhoofd over de Elbe vestigden en Rostock bombardeerden. De Oost-Duitse regering reageerde furieus en vroeg de communisten om hulp. Binnen enkele uren hadden alle landen elkaar de oorlog verjklaard en was de Derde Wereldoorlog (Alternativo) een feit.

Advertisement