Uchronie Wiki
Advertisement
De Drie Tijden, De Wereld in 1920

De wereld in 1920

Het begin[]

Na de Russisch Japanse Oorlog wil Tsaar Nicolaas II van Rusland koste wat kost voorkomen dat er in de toekomst weer een dergelijke nederlaag geleden moet worden (zie Divergentiepunt). Met Sergej Witte als raadsman hervormt hij Rusland tot een moderne staat. Als de grote Europese oorlog uitbreekt heeft Rusland dan ook de nodige ambities.

De grote Europese oorlog, 1917-1920[]

 • 1914 Rusland gaat goed voorbereid de oorlog in en duwt Duitsland terug waardoor de Russische Revolutie niet plaatsvindt. Door de gehele oorlog vindt Rusland het geluk aan zijn kant en het lijdt weinig verliezen.
 • 1917 Halverwege de oorlog lukt het Rusland om het Osmaanse Rijk tot overgave te dwingen, en sluiten deze beide landen op Russische voorwaarden een verbond: "het verdrag van Moskou", ook bekend als "Het verdrag van de Grote broer en de Kleine broer".

De Russisch-Osmaanse Overheersing, 1920-1956[]

Soevereine landen in de wereld in 1920
Afganistan Argentinië
Australië Bhutan
Bolivia Brazilië
Canada Chili
Colombia Costa Rica
Cuba Dominicaanse Republiek
Ecuador El Salvador
Ethiopië Guatemala
Haiti Honduras
Japan Liberia
Marokko Mexico
Mongolië Nepal
Nicaragua Nieuw Zeeland
Osmaanse Rijk Panama
Paraguay Peru
Perzië Rusland
Tibet Uruguay
Venezuela Verenigde Staten
Zuid-Afrika
 • 1920 Rusland en het Osmaanse Rijk hebben heel Europa compleet onderworpen en sluiten een voor hun gunstig vredesakkoord met de niet-Europese partijen, die rustig naar huis gaan, en Rusland neemt de meeste Europese koloniën over. Een aantal koloniën geeft het aan het Osmaanse Rijk. In Afrika weten alleen Zuid-Afrika, Ethiopië, Liberia en Marokko onafhankelijk te blijven van deze landen. Voor de meeste afrikanen veranderd er praktisch niks, het zijn en blijven koloniën.
Zie kaart 1: De wereld in 1920
Door de enorme verliezen in de oorlog en de daarmee gepaard gaande economische crisis (en dus honger en ziekte) in de rest van Europa kunnen Rusland en het Osmaanse Rijk Europa in een stevige greep krijgen. In veel gebieden zijn mensen in de eerste instantie vol goede hoop dat het leven onder Russisch bewind beter wordt dan het was...
 • 1930 Onder Rusland werden dingen niet beter dan ze waren en er ontstaat onrust in grote delen van Europa. Om de rust te herstellen wordt in elk van de voormalige landen een ‘eigen regering’ ingesteld en krijgen deze landen ‘autonomie’ (Wat inhoud dat nu mensen uit de respectievelijke landen komen vertellen wat Moskou wil, en niet een gezand uit die stad. Die gezand uit moskou verteld nu aan de plaatselijke regering wat die op ‘eigen gezag’, aan de hand van ‘zelf genomen beslissingen’ aan de mensen moet vertellen.
 • 1933 De plaatselijke regeringen worden gewantrouwd door de bevolking die ze in toom moeten houden, vooral omdat die regeringen voor voormalige politieke eenheden zijn ingesteld en geen natiestaten vertegenwoordigen. In een poging de steeds onrustiger stemming te boven te komen wordt de oude administratieve indeling (die oude landgrenzen volgde) (meestal) ingeruild voor ‘e’en waarbij de administratieve grenzen van de naties (die door de Russen worden ingedeeld op grond van voornamelijk taalovereenkomsten, en door geografische afstand) komen te volgen. Om opstanden tegen te gaan mogen mensen vervolgens die grenzen ook niet meer over.
Zie kaart 2: Europa in 1934, administratief (nog niet aanwezig)
Op de kaart is goed te zien dat grote delen van het vooroorlogse Rusland nu ingedeeld bij andere provincies. Dit geeft goed weer hoe klein ze de kans achten dat Europa zich los zal weten te maken.
Tegelijkertijd past het Osmaanse Rijk een heel andere strategie toe: Elke niet-Osmaan in Osmaans Europa moet gedwongen verhuizen, en mensen worden zo homogeen mogelijk verspreid, zodat in Spanje en Griekenland, en elk dorp daartussenin in de bevolkingssamenstelling hetzelfde wordt, en ook zijn huwelijken binnen de eigen bevolkingsgroep verboden zodat de aankomende generatie niet meer weer bij welk volk het hoort en Osmaans zal worden.
 • 1934 Het is een beetje rustiger geworden in Russisch Europa; In Osmaans Europa is men zeer ontevreden, maar de mensen vertrouwen hun buren, die onbekenden zijn en tot andere volkeren behoren, niet. Om deze reden durft men zich slechts rustig te houden.

In Russisch Europa is vooral door de verbeterde economische situatie (bijna iedereen heeft te eten) de rust een beetje weergekeerd.

 • 1935 Om de productie op te voeren probeert Rusland in Afrika hetzelfde te doen als het in Europa deed: ‘natiestaten’ oprichten. De meeste stammen zijn daarvoor echter veel te klein en deze nieuwe staten bestaan daarom ook uit groepen in de ogen van de Russen op elkaar lijkende stammen.
Zie kaart: Afrika 1935 (deze is nog niet aanwezig)
 • 1940 In grote delen van Europa zijn grote opstanden uitgebroken en zowel Rusland als het Osmaanse Rijk slaat hard terug. Vele doden en honger zijn het gevolg. Beide grootmachten (hoewel het Osmaanse Rijk nog steeds het schoothondje van Rusland is) voeren vanaf dit moment een beleid dat op assimilatie is gericht. Scholen leren kinderen alleen nog Russisch (of Osmaans) en alleen nog de geschiedenis en de cultuur van die beide landen, die sterk verheerlijkt worden.
 • 1951 Door de slechte leefomstandigheden zijn overal in Europa vele ziekten uitgebroken, maar in 1951 ontstaat in Spanje een Epidemie die ongeveer ⅓ van de bevolking het leven kost. De ziekte verspreid zich geografisch traag door de reisverboden die overal gelden en doordat de getroffen gebieden in quarantaine worden gesteld.
 • 1956 De epidemie is heel Europa heen getrokken en treft vrijwel tegelijkertijd Rusland en het Osmaanse Rijk. Hier sterven door de betere gezondheid van de bevolking minder mensen dan in de rest van Europa, maar nog steeds wel ¼ van de mensen. Groot-Brittannië is in 1953-54 getroffen, maar Scandinavië ontspringt de dans grotendeels.
Rusland en het Osmaanse Rijk vallen stil door de catastrofe en de Europese ‘landen’ zien de mogelijkheid zich los te breken. In het grootste gedeelte van Europa is de ziekte al overgewaaid en is het gewone leven al weer zoveel mogelijk opgenomen. Alle Europese landen verklaren zich onafhankelijk. In Scandinavië, dat nauwelijks getroffen is door de ziekte, herinnert men zich de oude landen, Zweden en Noorwegen, en herstellen deze in ere. Ook Finland wordt zelfstandig. In de rest van Europa, inclusief Denemarken, is de herinnering aan de oude landen vaak slechter; er is te veel gebeurt. Hoe dan ook, hier zijn het de Russische provincies die onafhankelijk worden.
Zie kaart drie: Europa in 1957.
In Osmaans Europa zijn het wel de oude landen die onafhankelijk worden. Veel oudere mensen willen terug naar hun land van oorsprong, maar door de slechte omstandigheden lukt dit bijna niemand. In het nieuwe, onafhankelijke Europa blijft de oude Russisch-Osmaanse grens in zijn geheel bestaan, nu als onderdeel van allerlei andere grenzen. Voormalig Russisch Frankrijk en voormalig Osmaans Frankrijk hebben nog maar weinig gemeen, net als de andere landen die opgedeeld zijn geraakt.

Vrij Europa, 1956-heden[]

De Drie Tijden, Europa in 1957 staatkundig

kaart drie:Europa in 1957

Soevereine landen in Europa in 1957
Alba Albanië
Aquitanië Baskenland
Breton Bulgarije
Denemarken Eire
Engeland Estland
Faeröer Finland
Franken Griekenland
Hongarije Ierland
Île de France Italië
Kastilië Krim
Kroatië Letland
Litouwen Loire
Marken Montenegro
De Nederlanden Noorwegen
Oost Oekraïne Oostenrijk
Osmaanse Rijk Polen
Portugal Provence
Pruisen Roemenië
Rusland Saksen
Schotland Sekler
Servië Servokroatië
Slovenië Sleeswijk
Slowakije Spanje
Tsjechië Wales
West Oekraïne Wit Rusland
IJsland Zweden
Zwitserland
 • 1957 De verenigde staten, die op zoek zijn naar handelspartners, investeren enorme bedragen in vrij Europa.
 • 1958 Alle Europese landen behalve Rusland (en het Osmaanse Rijk) sluiten een economisch en militair verdrag, om vrije handel en een sterke defensie te waarborgen. Dit heet de Bond van Europa.
 • 1964
  • Slowakije en Tsjechië vormen de Westslavische Federatie.
 • 1966
 • 1967
 • 1968
  • Slovenië en Kroatië vormen de Zuidslavische Republiek.
 • 1970
  • Pruisen en Sleeswijk vormen de Oostduitse Bond.
  • Engeland, Ierland en Schotland vormen de Britse Confederatie.
  • De Westslavische Federatie en Polen vormen de Westslavische Confederatie.
 • 1971
  • Île de France, Loire en Aquitanië vormen de Franse Federatie.
 • 1972 Europa is door de open interne markt en Amerikaanse steun weer in de race, wat ook de Amerikaanse economie geen windeieren legt.
  • Hongarije en Sekler vormen de Bond van Hongarije en Sekler.
Zie kaart 5, Europa in 1973
 • 1989 De bond van Europa begint steeds meer taken op zich te nemen van de individuele landen. en begint langzaamaan een beetje de vorm van een confederatie aan te nemen.
 • 2000 Veel Europese staten hebben met een of meer ex-koloniën verdragen gesloten die deze Europese landen bepaalde rechten geven. Deze groepen landen zijn door de tijd steeds gelijkwaardiger geworden en worden door externe dreiging steeds meer in elkaars armen gedreven. Zo ontstaan hechte federaties die tegelijkertijd met de bond van europa bestaat.
 • 15-07-2024 In Europa zet het economische herstel door.
De Drie Tijden, Europa in 1973 staatkundig

kaart vijf: Europa in 1973

Soevereine landen in Europa in 1973
Albanië Baltische Confederatie
Baskenland Bond van Hongarije en Sekler
Britse Confederatie Bulgarije
Centraal Europese Federatie Faeröer
Finland Franse Federatie
Griekenland Italië
Kastilië Keltische Confederatie
Krim Montenegro
Noordzeefederatie Noorwegen
Oost Oekraïne Oostduitse Bond
Osmaanse Rijk Portugal
Provence Roemenië
Rusland Servokroatië
Spanje West Oekraïne
Westslavische Confederatie Wit Rusland
IJsland Zuidslavische Republiek
Zweden
Advertisement