Uchronie Wiki
Advertisement

De Devolutieoorlog (3 juli 2008 - 11 september 2009) was een oorlog tussen de Geconfedereerde Staten van Centraal-Amerika en rebellengroeperingen die voor onafhankelijkheid streden in Belize (McLoid) en El Salvador (Chavez). Uiteindelijk werd het Verdrag van Punta Gorda gesloten, dat een wapenstilstand inhield.

Voorgeschiedenis[]

Zie ook >> Juni-revolutie

El Salvador had de eerste stap gezet toen premier Itchínin weigerde op eigen burgers te schieten. Toen President González hem liet arresteren verving generaal Macro Chavez hem als leider van de oppositie in El Salvador. Deze voerde een open oorlog tegen het Geconfedereerde leger, dat probeerde de steden te bezetten. Geïnspireerd door dit verzet richtte de politucus Hernando McLoid in Belmopan de beweging Liberty op dat voor een onafhankelijk Belize streed.

Overleg tussen McLoid en Chavez leidde tot een bondgenootschap en wederzijdse erkenning. Dit dwong González tot een open oorlogsverklaring aan beidde landen. Het leger, dat 70.000 man telde, viel beidde landen met geweld binnen. Hiermee begon een bloedige oorlog die een jaar zou duren en aan 170.000 mensen het leven kostte.

El Salvador[]

Chavez wist met zijn troepen het front in El Salvador-stad te stabiliseren. In het oosten ging hij tot de aanval over tegen de Geconfedereerden. Twee veldslagen, bij de stadjes San Miguel en Santa Rosa de Lima vielen in het voordeel van Chavez uit, maar bij Usulután leed hij een zware nederlaag tegen Geconfedereerde tankeenheden. In januari 2009 werd rondom de stad Ciudad Acre zwaar gevochten. De Geconfedereerden probeerden met man en macht door te breken, maar de rebellen hielden stand. Pas op 11 september 2009 werd de oorlog gestaakt toen de Confederatie instortte.

Belize[]

De troepen van McLoid wisten Belmopan tegen hevige aanvallen te behouden, maar moesten de stad Punta Gorda opgeven aan de Geconfedereerden. McLoid en zijn raadveger James Torres deden nu een aanval op de kazerne bij Belize City, wat tot 340 doden leidde. De stad werd zwaarbeschadigd door artillerievuur. Begin 2009 ondernamen de rebellen een aanval op het eiland Turneffe, waar de Geconfedereerden een nederlaag leden. Op het vasteland golfde de strijd heen en weer met veel verlies aan levens (78.000) en materiaal. De schade aan de steden bedroeg al meer als 23.000.000 dollar. De Geconfedereerde generaal Icos Tórnando Frea begon nu in Belmopan onderhandelingen met McLoid over een vrede. Op 9 september, twee dagen voor het einde van de oorlog, tekende Tórnando een wapenstilstand. De rebellen beheersten toen al 60% van Belize, waaronder de grootste steden. McLoid werd de eerste Premier van vrij Belize.

Advertisement