Uchronie Wiki
Advertisement
Oost-Duitse Wapenembleem

Embleem van de DCP

Us-army germany 1944-46 p02-1-

President Kirchenwald, 1958

De Duitse Communistische Partij werd in 1927 opgericht in München, maar speelde pas na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol in de Duitse politiek als staatspartij van de Duitse Volksrepubliek (Koude Oorlog). Tot 1956 was hij hét gezicht van de Duitse communisten, en sinds 1949 leider van Oost-Duitsland.

De DCP nam in 1948 het voortouw in het Volkscongres dat in Oost-Duitsland werd georganiseerd. Kirchenwald wist overeenstemming te bereiken met socialisten over een nieuwe grondwet, die in november 1949 werd aangenomen. De DCP was vanaf 1950 de enige toegestane partij in de Volksrepubliek. Haar strakke bewind kwam tot uiting in een felle campagne tegen het westerse en de democratie. Een vijandige houding tegenover West-Duitsland vertroebelde de verhoudingen in Midden-Europa.

Na de dood van Kirchenwald werd de hardliner Heidrich Planzwerf de communistische voorman. Zijn hervormingen in de zware industrie deden het land in de jaren 70 in een crisis belanden: 70.000 mensen verloren hun baan en de armoede nam snel toe. Het leger moest bezuinigen, waarmee men kwaad bloed zette bij de officieren. Toen de bevolking na rellen in Halle - die op orders van de DCP door het leger werden onderdrukt - in opstand kwam tegen het starre regime wist Planzwerf zich geen raad. De DCP verloor veel van haar geloofwaardigheid toen in Oost-Berlijn 300 burgers in een razzia werden opgepakt door de Rode Garde.

In een radicale poging Oost-Duitsland te redden stemde het gematigde kader van de DCP in 1979 voor de verheffing van Konrad Obern tot partijleider. Zijn hervormingen kwamen echter veel te laat en ontketenden een storm van protest en rellen over de Volksrepubliek, die langzaam in elkaar zakte. De extremisten in de DCP probeerden met steun van de Rode Garde en stalinistische fracties in de steden via een coup nog de macht te grijpen (Kanseliersputsch (Koude Oorlog), maar het Duitse Nationale Volksleger (Koude Oorlog) koos de kant van Obern. De hereniging volgde enkele maanden later, waarna de DCP zichzelf ophief en verplinterde.

Advertisement