Uchronie Wiki
Advertisement
Eesti Vabariik
Republiek Estland
Lidstaat van de Baltische Confederatie
Uchronie: De Drie Tijden
Vlag van Estland
Vlag van Estland
Hoofdstad: Tallinn
Grootste stad: Tallinn
Taal: Estisch
OTL: Wikipedia over Estland

Estland is een land in Noordoost-Europa, dat in het westen wordt begrensd door de Oostzee, in het noorden door de Finse Golf, in het noordoosten door Finland, in het oosten door Rusland en in het zuiden door Letland. Het is de noordelijkste en de kleinste van de drie Baltische landen, en het onderscheidt zich van het middelste Baltische land Letland onder andere door de taal, die Finoegrisch (en dus verwant aan het Fins) is en niet Baltisch.

Geschiedenis[]

De Drie Tijden, Europa in 1957 staatkundig

kaart van Europa in 1957

Vroege geschiedenis[]

Estland behoorde altijd tot de grote mogendheden die het land omringen: het was afwisselend (ten dele) Deens, Zweeds, (ten dele) Pools en daarna lange tijd, tot 1956, Russisch, terwijl de Duitse Orde er eeuwenlang een grote rol speelde. Duitsers bekleedden ook onder de tsaren hoge functies in bestuur en ambtenarij, terwijl de Esten veelal handwerkers waren en de midden- en onderklasse vormden. De emancipatie van de Esten en van de Estische taal kwamen pas vanaf 1860 van de grond onder invloed van het moderne nationalisme. In het begin van de twintigste eeuw waren de Estse taal en cultuur, ondanks Russische tegenwerking, dan ook goed ontwikkeld, net als het Estse zelfbewustzijn.

De grote Europese oorlog[]

Estland hoorde voor de Grote Oorlog al bij Rusland, maar het kreeg dezefde behandeling als landen en volken die voor de oorlog niet bij Rusland hoorden. Dit betekende een grote tegenslag voor de Esten. De cultuur die ze ontwikkeld hadden is nouwelijks bestand tegen de behandeling die ze nu kregen: iedereen die geen Rus was had een ondergeschikte status en kon slechts beperkt eigen keuzes maken. Zo was het, net als in de rest van Russisch Europa voor niet-Russen niet mogelijk om zelf een beroep te kiezen, of zelf te bepalen waar men ging wonen. Hoewel iedereen geacht werd Russisch te leren gebeurde dit slechts mondjesmaat, aangezien het vloeiend spreken van Russisch geen invloed had op de status van iemand of diens bewegingsvrijheid.

De autonome provincie Estland[]

In 1930 werd Estland officieel een autonome provincie, waarvan de grenzen erop waren gebaseerd dat alle gebieden met een estse meerderheid er binnen moesten vallen. Omdat de Russische regering in feite nouwelijks eigen onderzoek deed naar de bevolkingsspreiding werden hiervoor waarschijnlijk oude Duiste kaarten van rond het begin van de eerste wereldoorlog gebruikt. Mede daardoor hebben in de daaropvolgende jaren aanzienlijke aantallen Esten die buiten de grenzen van de autonome provincie waren komen te wonen gedwongen moeten verhuizen, om nu wel binnen de grenzen te komen te wonen.

Het uit Esten bestaande bestuur van de provincie had van het allereerste moment al geen enkele zeggenschap over de eigen provincie en in feite was het nog steeds Moskou dat de dienst uitmaakte. Dat dit de Estse bevolking niet ontging blijkt uit het enorme wantrouwen dat men jegens de regering koesterde. Ook het wantrouwen maakte echter weinig uit: elke inwoner van Estland die niet van Russische komaf was (nu in feite alleen nog Esten, daar alle anderen gedwongen naar andere provincies hadden moeten verhuizen, zoals de Esten naar Estland hadden moeten verhuizen) was in feite weinig beter af dan een leifeigene in het vroegere tsarenrijk.

De grote epidemie trof Estland eind 1955,begin 1956. Slechts een half jaar vaardat die Rusland en Osmaanse Rijk bereikte. In Estland sloeg de epidemie echter niet zo hard toe: slechts zo'n 10% van de bevolking stierf, anders dan in de meeste landen waar vaak ongeveer ⅓ van alle mensen stierf. Estland doorstond de epidemie dan ook relatief goed.

De onafhankelijkheid[]

In 1956 werd Letland onafhankelijk van Rusland en werd het een republiek. In eerste instantie veranderde er voor de mensen weinig. Eerst, onder het Russische bewind mogt men niks, daarna kon men door gebrek aan middelen nog steeds niks. Het duurde zeker vier jaar voordat hiet echt verandering in kwam, maar toen die eenmaal kwam gingen dingen ineens snel. In 1960 begon het door de Amerikaanse steun economisch weer beter te gaan. Langzaamaan werden allerlei vervormingen doorgevoerd. Meteen na de onafhankelijkheid was er een grondwet aangenomen, maar die werd al gauw ontoerijkend gevonden, en in 1963 werd er een nieuwe aangenomen. Onderwijs werd opgezet en er werden allerlei maatregelen genomen om de opkomdende industrie, landbouw en de groeiende middenstand te stimuleren. In het begin van de jaren zestig zagen veel mensen de kans om te verhuizen, waarbij veel mensen naar hun geboortestreek terugkeerden. Vooral voor jongere mensen is dat echter vaak niet de plek waar hun familie oorspronkelijk vandaan kwam, en mensen van wie de geboortegronden buiten Letland waren komen te liggen konden sowieso niet terug.

De Baltische Confederatie[]

De Drie Tijden, Europa in 1973 staatkundig

kaart vijf: Europa in 1973

Onder het motto "samen sta je sterker" vormde Estland in 1966 samen met Letland en Litouwen de Baltische Confederatie. De voordelen die Estland (en de beide andere landen) hiervan hadden zorgde voor een nieuwe duw in de ontwikkeling van Litouwen. Vooral de industrie groeide, hoewel er in de landbouw ook grote vooruitgang geboekt werd, er zelfs al een dienstverlenende sector opkwam, en ook de middenstand hard groeide. Allerlei ontwikkelingen bleven doorgevoerd worden die ervoor zorgden dat het land steeds welvarender en stabieler werd, hoewel het langzamer veranderingen doorvoerde dan de andere republieken van de Baltische Conkfederatie. Zo vanaf midden jaren zeventig lijkt Estland steeds meer op een westers land zoals wij dat kennen. Het menselijk leed is uiteraard niet vergeten, Rusland wordt diep gehaat, en de Esten zijn een gewond volk. Toch lijkt het Estland in 2009 verbazend veel op het Estland zoals we dat kennen. Het zou zelfs gezegd kunnen worden dat het welvarender is.

Geografie[]

Estland heeft in totaal zo'n 3800 km kustlijn en drie grote rivieren: de Emajõgi, de Pärnu en de Narva. Alleen de Emajõgi en de Narva worden bevaren.

Estland is een overwegend vlak land, waarvan de noordkust echter op veel plaatsen steil uit zee oprijst, en dat in het zuidoosten overgaat in heuvelland. Hier ligt dan ook de hoogste berg van Estland, Suur Munamägi (Grote Eierberg, 318 m), die net iets lager is dan de hoogste van Nederland. De oostgrens met Rusland wordt grotendeels gevormd door het Peipusmeer (3555 km²) en het Meer van Pskov, en noordelijker door de rivier de Narva. Alleen in het zuiden heeft Estland geen natuurlijke grens.

Westelijk en noordelijk van Estland liggen honderden eilanden, waarvan het overgrote deel onbewoond is, en waarvan sommige door Rusland als militair terrein zijn gebruikt. De grootste eilanden zijn Saaremaa en het dichtbeboste Hiiumaa, beide met een herkenbaar eigen karakter. Deze beide eilanden vormen eigen provincies. Kleinere bewoonde eilanden zijn Muhu, Vormsi, Vilsandi, Abruka, Kihnu en Ruhnu.

Advertisement