Uchronie Wiki
Advertisement
Estatos de Confederal de Centro Americo
Geconfedereerde Staten van Centraal-Amerika
 

Uchronie: Alternativo
Hoofdstad: Guatemala-stad
Taal: Spaans
Religie: Katholicisme
Etnische groep: Spaanstalige Amerikanen
OTL: Wikipedia over Centraal-Amerika


De Geconfedereerde Staten van Centraal-Amerika (Spaans: Estatos de Confederal de Centro Americo) werd geformeerd op 3 juni 2001 in Tegucigalpa, Honduras. De 6 staten van Midden-Amerika sloten zich daar aanneen onder leiding van de liberale politucus Fernando Chizén, afkomstig uit een sloppenwijk in Belize-stad.


Geschiedenis[]

De Confederatie bestond bij haar formatie uit zes onafhankelijke republieken: Belize, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala en Nicaragua. Ieder van deze zes staten had een eigen regering die instemde met de door Chizén afgekondigde Akte van Eenheid, die op 2 juni 2001 door de regeringen werd voorgesteld en aangenomen.

De Confederatie begon haar leven voorspoedig toen de Staten-Generaal (Spaans: Estatos Généralos) Fernando Chizén tot President benoemde. De nieuwe grondwet gaf de voormalige republieken als deelstaten veel autonomie. De Staten-Generaal behield slechts de macht over de militaire zaken, staatsveiligheid en economisch toezicht. Chizén lanceerde vanuit Nicaragua het Programma van Liberale Hervorming en Economische Vooruitgang, kortweg het Fernandos-Plan genoemd.

In 2007 werd bekendgemaakt dat Chizén leed aan longkanker. Zijn beoogde opvolger Hugo González sprak de Staten-Generaal op 1 mei 2007 toe. Deze toespraak luidde het begin in van een nieuw tijdperk: twee weken later overleed Chizén en werd González met een meerderheid van 76 van de 100 stemmen aangenomen als 2e President van de Confederatie. González voerde vrijwel meteen enkele harde hervormingen door die de macht van de deelstaten inkortte, het leger aan hemzelf bond en de Staten-Generaal dwong tot een grote concessie: de parlementariërs zouden voortaan niet meer direct tegen de President in mogen gaan, slechts tegen zijn voorstellen.

Het rechtse centralistische beleid van Hugo González leidde in 2008 tot rellen, opstandjes en stakingen in heel de Confederatie. De regering van El Salvador diende bij de Staten-Generaal een voorstel in tot een afzettingsprocedure tegen González, die het leger naar El Salvador zond en premier Vasco Itchínin gevangennam wegens "verraad". De arrestatie van Itchínin leidde tot een massale volksopstand in El Salvador, de Juni-revolutie. De nieuwe socialistische regering van Emilio da Gama riep haar onafhankelijkheid uit van de Confederatie, spoedig gevolgd door het Belize van premier Hernando McLoid. González zond het leger naar beidde republieken, wat tot de Devolutieoorlog leidde (3 juli 2008 - 11 september 2009). De rebellen wisten zich te handhaven tegen het Geconfedereerde regeringsleger.

Een volksopstand in Guatemala-stad bracht de linkse Senator Fernán Cortez aan de macht. Cortez probeerde met een serie landhervormingen, het terugtrekken van het leger uit de opstandige landsdelen en het afkondigen van een rechtzaak tegen González de instortende Confederatie nog te redden. Op 6 februari 2010 echter leidde een afzettingsprocedure van de Socialistische Partij van Centraal-Amerika tot het opheffen van de Confederatie in de stad Belize. De deelstaten gingen zelfstandig verder. Als opvolgstaat voor de Confederatie werd Guatemala (Alternativo) gezien, de machtigste deelstaat.

Economische vooruitgang[]

De Confederatie was door de politiek van González geen blijvend succes. Toch werd er tussen 2001 en 2008 enorme economische vooruitgang waargenomen: het Fernandos-Plan van President Fernando Chizén (die grote populariteit genoot) deed een economische groei van 17% ontluiken in 7 jaar tijd. De welvaart rees overal enorm terwijl op het platteland de modernisatie van de grond kwam.

Het rijkste landsdeel was vanouds Costa Rica, wiens agrarische sector modern en westers was ingesteld. In Nicarague kwam de mijnbouw door Chizén tot grote bloei: subsidies van de overheid van Nicaragua deden de productie van ruw ijzer van 300.000 kilo per jaar stijgen tot ruim 770.000 kilo per jaar, een enorme winst. In Belize en El Salvador werd de dienstensector ontwikkeld en kwamen grote bedrijven die assemblagewerk deden van de grond. Zakenman Hernando Iczéni bouwde in Belize-stad de ambitieuze Monetaire Bank van Centraal-Amerika die in 2005 op de wereldbeurs kwam en het niet slecht deed.

Na het begin van de Devolutieoorlog en het afbrokkelen van de Confederatie is de economische groei tot stilstand gekomen. In Belize en El Salvador is een krimp te zien door de gevechten tussen rebellen en het leger. Een hongersnood in Belize verergerde de zaak nog en leidde op 11 september 2009 tot een voorlopige wapenstilstand.


Staatshoofden & belangrijke personen[]

  • Fernando Chizén (2001-2007) El Tigre da Confederatos
  • Hugo González (2007-2010)
  • Fernán Cortez (2010)

Belangrijke personen:

  • Hernando Iczéni (zakenman van groot belang)
  • Vasco Itchínin (opstandige premier van El Salvador)
  • Macro Chavez (generaal die in El Salvador de revolte leidde)

Maatschappij[]

Chizén stond voor de maatschappij die de eerste jaren van de Confederatie beheerste: een tollerante liberale maatschappij, gebasseerd op Amerikaans model. Zakemnensen maakten de dienst uit terwijl de verschillende volkeren door het Spaans en door hun religie werden gebonden. Het dagblad Pueblo da Americo was het meest gelezen dagblad van de Confederatie, die een tijd van welvaart en vrede doormaakte. Sinds González aan de macht kwam, was het oude nationalisme weer boven water gekomen. De Devolutieoorlog versterkte de onderlinge twisten en leidde tot de neergang van de Confederatie in 2010.

Advertisement