Wikia


Frans Keizerrijk vlag

Deze tijdlijn loopt gelijk aan deze van ons. Napoleon Bonaparte werd verpletterend verslagen in de Slag bij Waterloo. De Julirevolutie vond eveneens plaats, waardoor de Fransen opnieuw een republiek stichtten en Karel Lodewijk Napoleon Bonaparte tot president verkozen.

De Frans-Pruisische Oorlog wordt echter in het voordeel van Napoleon III beslecht waardoor het Duitse Keizerrijk nooit ontstond en het Franse, onder de Bonapartes, bleef bestaan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.