Uchronie Wiki
Advertisement
Egphoto1-1-

Militaire wacht voor het parlement

De Kanseliersputsch was een communistische militaire couppoging op 8 april 1980 in de Duitse Volksrepubliek (Koude Oorlog). Het was de ultime poging van een aantal streng communistische generaals om de hervormingen van president Obern terug te draaien en het "zuivere" communisme opnieuw in te stellen in Oost-Duitsland.

De hoofdrol in de coup was weggelegd voor generaal Bernhard Nebelwerfer, bevelhebber van het 50.000 man tellende Reserveleger. Nebelwerfer had al in 1976 zware kritiek geleverd op het regime van de DCP, dat in zijn ogen de revolutie niet streng genoeg doorvoerde. Hij vond een zielsgenoot in de bevelhebber van de Rode Garde - Fred Henlein - en zijn stalinisten. Ook de leiders van de grootste staatsvakbonden sloten zich bij dit geheime genootschap aan, dat al snel bekend kwam te staan als Charta 78


Verloop van de Putsch[]

Op 7 april 1980 werden in het geheim rondom Oost-Berlijn 17.000 soldaten samengetrokken, op alle mogelijke manieren vermomd. Nebelwerfer en Henlein namen eenvoudige kamers in het Staatshotel in Karlhorst en gaven in de vroege morgen van 8 april orders uit die het Reserveleger onder leiding van de Rode Garde in staat stelden Oost-Berlijn militair te bezetten en president Obern op te pakken.

Binnen twee uur hadden de couplegers de volledige macht in Oost-Berlijn en was Obern gevangengezet in zijn eigen paleis, samen met de grootste regeringsleiders (inclusief de bejaarde premier Steinbruck). De coupplegers verklaarden het Volkscongres schuldig aan verraad en begonnen de hervormingen terug te nemen, tot grote woede van het volk. Een waakzame ambtenaar van het Deparment van Interne Zaken, Karl Hölz, wist te vluchten via een achterdeur van de Rijkskanselarij en allermeerde de in Rostock aanwezige militaire staf en vice-president Arnold Berkler, die meteen de staat van beleg afkondigde.

De volgende dag trokken eenheden van het Duitse Nationale Volksleger (Koude Oorlog) naar Oost-Berlijn en leverden enkele straatgevechten aan de stadsrand tegen de Rode Garde. Tegen de middag dwong een militaire invasie, een burgeropstand en een diplomatieke zet van de Sovjet-Unie generaal Nebelwerfer tot aftreden. Alle leden van de putsch werden nog diezelfde avond doodgeschoten na een kort proces. Obern zette de hervormingen verder door, wat enkele maanden tot een hereniging met West-Duitsland leidde.

Advertisement