Uchronie Wiki
Advertisement
685px-SFRYugoslaviaNumbered-1-

Socialitische Federatie van Joegoslavië

De Kosovaanse Socialistische Republiek was een communistische deelstaat van de Socialistische Federatie van Joegoslavië (Alternativo). De KSR besloeg ongeveer 85% van het moderne Kosovo: het noorden rondom de stad Kosovska Mitrovica behoorde tot de Servische Socialistische Republiek. Kosovo had een eigen parlement in Pristina en voerde binnen Joegoslavië een harde rechtse koers, gevoed door het oude wantrouwen tegen de Serviërs.

De Tweede Wereldoorlog bracht Kosovo bloedvergieten: Servische milities uit Niss vielen Kosovo binnen en eisten aansluiting bij Servië. Kosovo weigerde en vond een sterke voorman in de socialist Ahim Thraci (Alternativo), die tussen 1945 en 1947 de Kosovaanse Albanese milities leidde. Hij was verantwoordelijk voor de moord op 237 Servische burgers in het dorp Podujevo. Thraci was echter bereid tot overleg met de Sloveense politicus Andrej Aporov (Alternativo), die een communistische federatie voorstelde. Kosovo kreeg de onafhankelijkheid, maar moest het noorden van het land afstaan aan Servië.

De Kosovaanse Socialistische Republiek kende in de jaren 50 grote welvaart: in de steden Pec en Pristina werden universiteiten gesticht. De heersende Socialistische Onafhankelijkheidspartij van Kosovo voerde het ledenaatal van het Kosovaanse korps op tot 9000 man. Thraci werd een volksheld in Kosovo. In 1973 werd Thraci ten val gebracht door de nationalist Hachim Tjurmac, die de 43.000 Serviërs in Kosovo hun autonomie ontnam, tegen het Joegoslavische beginsel in. Dit leidde tot een invasie van Servische en Macedonische troepen in 1981. Na deze onrust bleef het in Kosovo rustig.

Advertisement