Uchronie Wiki
Advertisement
Deilrepubliik Neideren
Deelrepubliek Nederen
Lidstaat van de Noordzeefederatie
Uchronie: De Drie Tijden
Hoofdstad: Brussel
Andere steden: Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Utrecht
Taal: Neders
Religie: Protestant, Katholiek
De veranderde kustlijn na de overstromingen van 1953 en 1955

De kustlijn van Nederen. Nederen is in het Groen afgebeeld

Nederen is één van de vele nieuwe landen die ontstonden door het ineenstorten van Rusland. Er wordt een taal gesproken die veel lijkt op het Nederlands en bekend is geworden als Neders. In 1967 is het opgegaan in de Noordzeefederatie. Het grenst aan Saksen (Noordzeefederatie) in het noordenoosten, Franken (Centraal Europese Federatie) in het zuidoosten en Île de France (Franse Federatie) in het zuiden. Verder grenst het aan de Noordzee.
In 1953 is een deel van de kust verloren gegaan en is er een uitgestrekt wad ontstaan in het vroegere Zeeland en aangrenzende gebieden. Het noordelijke deel van Noord-Holland is ook onder water gelopen, toen in 1955 de Russen daar dijken hebben doorgestoken, en vormt nu een deel van van de Zuiderzee. Na deze overstromingen en de onafhankelijkheid zijn de overige dijken verstevigd en in een integraal systeem tot één kustverdedigingsmechanisme gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat er geen verdere gebieden verloren zijn gegaan. Door deze veranderingen van de kustlijn zijn er nu de zogenoemde Zeeuwse Zee en het Hollands Schiereiland ontstaan.

Dit artikel van de timeline De Drie Tijden is een beginnetje.


De schrijver zal tijd nodig hebben hier aan te werken. U wordt uitgenodigd opmerkingen, vragen en suggesties te bespreken op diens overlegpagina, of op de overlegpagina die bij deze pagina hoort.

Advertisement