Uchronie Wiki
Advertisement

De Osmanen hebben zich in de grote Europese oorlog bij de centralen aangesloten en proberen Frankrijk vanuit het zuiden aan te vallen om zo een overwinning op het westelijke front te forceren, wat ervoor moet zorgen dat Oostenrijk Hongarije zich in de nabije toekomst volledig op Rusland kan gaan richten.

Aanloop[]

Aan het eind van 1914 was het westelijke front tot stilstand gekomen en de centralen, die aan bijna elke kant waren ingesloten, hadden een manier nodig om een doorbraak te forceren. Omdat het front van noord naar zuid liep moesten de centralen aan de westelijke zijde van het front landen, wilden zij deze doorbraak kunnen forceren. Duitsland en Oostenrijk-Hongarije hadden al hun mankracht nodig aan de al bestaande fronten, maar het Osmaanse Rijk (OR), dat iets later bij de oorlog betrokken was geraakt, was nog nouwelijks in gevecht geraakt. Dit was omdat Rusland had geprobeerd gevechten te vermijden vanwege de Oostenrijk-Hongaarse aanval, en het OR vooral vanuit de Britse en Franse coloniën in Afrika en Azië verwachtte te worden aangevallen. Dat was echter nog niet op grote schaal gebeurd.

Door deze situatie ontstond bij de centralen het plan dat het OR Frankrijk vanuit de Middellandse zee kon aanvallen. Het probleem hierbij was echter dat Frankrijk zeer veel troepen had op Corsica en ook een aanzienlijk deel van de Franse marine was daar gelegerd. Een aanval vanuit Italië zou om die reden vrijwel onmogelijk zijn. De Atlantische Oceaan was echter ook in handen van de gallieerden, dus een aanval van die zijde was ook onmogelijk. Spanje was hierdoor vanuit geografisch oogpunt de ideale bondgenoot. Militair was Spanje daarentegen een zeer zwakke bondgenoot; na de Spaans Amerikaanse oorlog was er van de Spaanse vloot vrijwel niks over. Toch besloten de centralen Spanje een bondgenootschap aan te bieden, Spanje kon zich bij de centralen aansluiten en zou als de oorlog eenmaal gewonnen was Frans Baskenland en Frans Catalonië krijgen, en afhankelijk van de geleverde hulp één of meerdere koloniën in Afrika. In ruil daarvoor zou het de Balearen in bruikleen geven aan het Osmaanse Rijk voor de duur van de oorlog. Spanje sloeg het aanbod af.

De centralen besloten hierop dat de enige manier om de oorlog kunnen winnen het binnenvallen van de Balearen was. Spanje zou nouwelijks weerstand kunnen bieden en een aanval achter de Franse loopgraven was van vitaal belang. De Osmaanse aanval onder leiding van Hakan Akkaya vond plaats op 2 december 1914, en verraste Spanje volledig. Eén dag later waren de Balearen ingenomen, en had Spanje zich bij de geallieerden aangesloten.

Advertisement