Uchronie Wiki
Advertisement

De Tweede Joegoslavische Oorlog (maart 2009 - april 2012) was een burgeroorlog tussen de Serviërs, Kroatiërs, Bosniakken en Albanezen in het voormalige Joegoslavië. Alleen de tot de Europese Unie toegetreden repbulieken Slovenië en Macedonië wisten zich buiten de verwoestende oorlog te houden.

Bosnische crisis[]

De economische wereldcrisis (kredietcrisis van 2008-2009) had Bosnië-Herzegovina zwaar getroffen. De werkeloosheid was gestegen tot 21% en miljoenen mensen kwamen in de problemen toen de regering van premier Milan Ivaric weigerde een nieuw sociaal stelsel in te voeren. Ivaric, een Serviër, trok de Republika Srpska systematisch voor op de Moslim-Kroatische Federatie. De oppositie begon hem te beschuldigen van nationalisme, wat Ivaric tot een wanhoopsbesluit dreef: hij eiste voor de Republika Srpska heel het gebied Brcko - waar de Serviërs een meerderheid van 56% hadden - op, waar zich rijke voorraden ijzer en erts bevonden. Ivaric hoopte met steun van de nationalisten van Slobodan Odic het Brcko-district zonder veel moeite te annexeren. Zijn hoop verviel echter toen de Bosniakken onder leiding van de socialist Muhmed Janovác dreigden met sancties en harde druk op de Serviërs.

De crisis blies zichzelf op 4 maart 2009 toen Servische milities Brcko bezetten en aansluiting claimden met de Republika Srpska. De Servische regering in Banja Luka accepteerde dit voorstel onder een donderend aplaus. In Sarajevo weigerde Janovác echter de annexatie te erkennen en riep de Bosniakken en Kroaten op om zich op alle mogelijke manieren te verzetten. Al snel werden rondom Brcko en het tot de Moslim-Kroatische Federatie behorende gebied Posavski, nu afgesneden van de rest van Bosnië. Dit vormde het begin van de Bosnische Burgeroorlog.


Bosnische theater[]

Zie ook >> Bosnische Front

De Serviërs van Ivaric wisten het zwakke regeringsleger terug te dringen. Daarna begonnnen hun milities een invasie van Posavski, waar het stadje Orasje diezelfde dag cappituleerde. Het hele jaar ging de strijd door met diplomatieke pogingen om tot vrede te komen. De Bosniakken deden nog twee offensieven rondom het gebied van Pale nabij Sarajevo. De Serviërs, die veel beter waren bewapend als hun tegenstanders,

Advertisement