Uchronie Wiki
Advertisement

Divergentiepunt:
We schrijven het jaar 1789, de Oostenrijkse Nederlanden komen in opstand tegen hun keizer Jozef II en diens pogingen tot verregaande centralisatie en uniformisering van het bestuur aldaar. *Hier* stierf de Brabantse omwenteling een stille dood, maar wat nou als zij succesvol was geweest?

Tijdlijn der Brabanders en Bataven[]

 • 1787: Keizer Jozef II vaardigt een aantal bestuurlijke hervormingen af voor de Zuidelijke Nederlanden. De hervormingen leiden tot een voor de tijd verregaande centralisatie en de vervanging van de traditionele gewesten door administratieve eenheden genaamd "kreitsen", onderverdeeld in districten. De gewesten Brabant en Henegouwen verzetten zich sterk tegen de hervormingen.
 • 1789: De ontevredenheid over de hervormingen leidt tot een heuse opstand als Hendrik van der Noot een leger verzamelt in Staats-Brabant, en dit leger onder leiding van Generaal Van der Mersch de Oostenrijkse Nederlanden binnentrekt. Van der Noot publiceert het "Manifest van het Brabantse Volk".
 • 1790: Na onverwacht grote successen door het rebellenleger en massale desertie in het voornamelijk lokaal gerekruteerde Oostenrijkse regeringsleger weten de rebellen met de tijd de gehele Zuidelijke Nederlanden in te nemen: De gewesten van de Zuidelijke Nederlanden verklaren zich onafhankelijk als de Verenigde Nederlandse Staten, een confederaal georganiseerde staat. Binnen de staat ontstaan spanningen tussen twee groeperingen: Van der Noot's confederale "Statisten" en "Vonckisten" welke voor een gecentraliseerde staat ijverden. De Vonckisten stonden onder leiding van Jan Frans Vonck, zij steunden over het algemeen de hervormingen van Jozef II, maar sloten zich bij de opstand aan vanwege de onhandigheid waarmee dezen uitgevoerd werden.
  Vonck

  Vonck

 • 1791: Hendrik van der Noot wordt door een met steun van Generaal Van der Mersch uitgevoerde staatsgreep afgezet. Hij wordt vervangen door Jan Frans Vonck, welke ogenblikkelijk centraliserende hervormingen doorvoert. Aangezien Vonck inziet dat zijn nieuwe staat fragiel is en er financieel en militair belabberd voorstaat zet hij het beleid van zijn voorganger voort om toenadering te zoeken tot de Verenigde Provincies ten noorden, aangezien de Noordelijke Nederlanden echter een fundamenteel ander beleid voorstaan hebben deze toenaderingspogingen weinig effect.
 • 1793: Geïnspireerd door de machtsovernames door revolutionairen in Parijs en Brussel beginnen ook in de Noordelijke Nederlanden de patriotten zich weer te roeren. Waar in 1787 zij nog door Pruisische interventie de macht weer ontnomen waren weet men nu wel met succes het staatsapparaat naar zich toe te trekken.
 • 1794: Na de overname van de macht door patriotten bij de noorderburen slaagde Vonck er wel in om tot een effectieve toenadering te komen. In mei 1974 treden de Zuidelijke Nederlanden toe tot de Republiek der Verenigde Nederlanden. Vrijwel unaniem wordt Jan Frans Vonck door de Staten-Generaal tot staatshoofd van de nieuwe eenheidsstaat gekozen, Vonck breidt zijn centraliserende hervormingen uit naar het noorden.
 • 1801: Keizer Jozef II overlijdt en wordt opgevolgd door keizer Leopold II


{{{Titel}}}

{{{Inhalt}}}

|Titel=

NaviKOM

Tijdlijn navigatie

NaviKOM

|Inhalt=Van Brabanders en Bataven | Alternativo | Hannibal ante Roma | Koude Oorlog | Españiolo | Rode bladzijde | De Drie Tijden | Vier oorlogen | Willekeur | Hitler de kunstenaar | Operatie Valkyrie | Das Große Kaiserreich

Advertisement