Wikia


De Vierde wereldoorlog was een oorlog waarin verschillende partijen meer grondgebied en macht wouden en duurde van 2068 tot 2079.

PartijenEdit

  • Moslimnatie Italië - De Moslimnatie Italië wou in de Vierde wereldoorlog Italië veroveren en daarna naar Oostenrijk en Slovenië trekken.
  • Het grote Russische rijk - Het grote Russische rijk wou in de Vierde wereldoorlog het Westen veroveren. Hierin trad uiteindelijk een probleem op, omdat de Moslimnatie Italië ondertussen ook bezig was met het veroveren van het Westen.
  • Mexico - Mexico wou in de Vierde Wereldoorlog optrekken naar de Verenigde Staten, omdat er een grote ruzie gaande was.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.