Uchronie Wiki
Advertisement
Ceská Republika Ludowa
Volksrepubliek Tsjechië
 

Uchronie: Alternativo
Hoofdstad: Praag (Praha)
Taal: Tsjechisch
Religie: Katholicisme
Etnische groep: Tsjechen (93%) en Duitsers (7%)
OTL: Wikipedia over Oost-Europa


De Volksrepubliek Tsjechië kwam op 11 januari 1947 tot stand toen de Tsjechische Socialistische Unie een premier mocht leveren in de persoon van maarschalk Václav Benesh (Alternativo). Benesh wist op 3 maart alle oppositie via een militaire coup in Praag te verdrijven en riep de Volksrepubliek uit met Sovjetsteun.

Geschiedenis tot 1955[]

Benesh zette de verdrijving van de Sudetenduitsers met kracht door: 1.400.000 Duitstaligen werden soms met geweld verdreven naar Oost-Duitsland. Steden als Plzen/Pilzen en Brcko/Brüneck werden vrijwel ontvolkt. Van het platteland en de drukke wijken van Praag werden immigranten gehaald om het Sudetenland te herbevolken. Slechts 180.000 Duitsers mochten blijven na een visum te hebben aangevraagd.

De in de Tweede Wereldoorlog verwoeste economie werd door Benesh met kracht heropgebouwd tot een communistische planeconomie met de nadruk op de zware industrie. Het leger werd met Sovjetwapens uitgerust en telde in 1949 al 600.000 man, waarmee het een van de sterkste communistische legers van Europa werd. In de steden vonden grote bouwprojecten plaats en de landbouw werd in waarde bijna verdubbeld door de invoering van Arbeiderscollectieven en Sovjets als waarnemers en politieke organisaties. Benesh begon in 1953 gesprekken met Slowakije over een eventuele unie zoals voor de oorlog bestond, maar dan in een federatie en onder strakke communistische leiding. De in Bratislava aan de macht zijnde Slowaakse Communistenbond (Alternativo) van Voronéc had hier wel oren naar, en in 1954 werd het Unieverdrag getekend.

Benesh bleef ook na 1955 - het fusiejaar - President van de nieuwe Socialistische Federale Republiek Tsjecho-Slowakije (Alternativo), hoewel hij zijn positie als opperste leider van de communisten moest op geven ten gunnste van de Slowaken. De SFRTS zou tot 1990 standhouden, en Benesh bleef tot 1966 President.

Economie[]

De Volksrepubliek Tsjechië kreeg het Sudetenland terug. Daarmee had het natuurlijke grenzen met veel ijzer. In Moravië werd bovendien erts gedolven, en zilver gevonden. In en rond Praag bestond een industriepark met de militaire fabrieken van de Skoda, nu genationaliseerd door de regering. Skoda en de ijzerdelving werden de pijlers waarop Benesh de economische vooruitgang bouwde. De landbouw werd door Russische import van tractoren en moderne techniek - samen met waarnemers - opgewerkt tot een exporterende sector naar onder andere Slowakije en de Benelux.

Het staatsbedrijf Ceská Pradna leverde al in 1953 moderne raketten aan Polen en Roemenië, terwijl men net voor de fusie met Slowakije een groot wetenschappelijk succes boekte: in de atoomfaciliteit in de stad Ostrava wist men met succes een nucleare raket te bouwen - die aan de Sovjet-Unie werd verkocht. De levensverwachting steeg tussen 1947 en 1955 van 54 jaar naar 69 jaar, de gemiddelde kennis van de Tsjechen steeg door goed staatsonderwijs met 34%.

Advertisement