Alternatywna historia
Advertisement

2 Wojna Światowa - największy i najbardziej niszczycielski konflikt w dziejach ludzkości, trwający od 15 września 1939 roku do 30 maja 1945 roku, choć przed i po tym okresie trwały, powiązane z tą wojną, lecz osobne działania zbrojne. Teatrami działań w tym konflikcie były obszary Europy, Bliskiego Wschodu, Azji wschodniej i południowej, Pacyfiku jak i obydwu Ameryk. Taki zakres obszarów działań czynił ten konflikt wojną prawdziwie globalną.

Wyróżnia się dwie główne strony konfliktu:

Halifax-allianz - siły wchodzące w skład dwóch wielkich sojuszy militarnych, Ententy i Reichpaktu. Choć odrębne, jednoczyły je wspólny przeciwnik ideologiczny, jakim była syndykalistyczna Trzecia Międzynarodówka, oraz wspólny cel utrzymania starego porządku kapitalistycznego. Od grudnia 1940 roku obydwa sojusze aktywnie ze sobą współpracowały na mocy rozmów w kanadyjskim mieście Halifax, od którego pochodzi nazwa tego aliansu.

Koalicja (anty-imperialna) - luźno powiązane ze sobą osobne sojusze i pakty obronne takie jak Trzecia Międzynarodówka, Strefa Wspólnego Dobrobytu, Pakt Moskiewski i Pakt Kairski. Celem tej strony była rewizja geopolityczna panującego układu sił, orędowanego w dużej mierze przez Cesarstwo Niemieckie. W tym bloku państw brakowało ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi frakcjami oraz ideologicznej spójności, niemniej jednak większość państw członkowskich tego bloku deklarowało postawę "anty-imperialną".

Wojna rozpoczęła się 15 września 1939 roku, kiedy to rewanżystyczna Francja po odrzuceniu przez Niemcy Ultimatum Alzackiego dokonała inwazji na jej terytoria. Pierwsza ofensywa odniosła duży sukces jednak została zatrzymana w Nadrenii. Linia Frontu stanęła na okres niemal 5 miesięcy aż do momentu Operacji Market Garden i inwazji lądowo-morsko-powietrznej na Holandię przez Francję i Brytanię na przełomie marca i kwietnia 1940. Niemcy w desperacji kierowali coraz to większą ilość sił na zachód, co zostało wykorzystane przez Rosję pod przywództwem Sawinkowa. 22 kwietnia 1940 roku wojska rosyjskie w ramach Operacji Kutuzow dokonała napaści na wschodnią flankę Reichpaktu. Otworzony został front wschodni konfliktu, pod rosyjską agresją znalazły się Finlandia, Księstwo Bałtyckie, Białoruś, Ukraina, Gruzja oraz Azerbejdżan. Do wojny w lipcu 1940 roku dołączyła także ekspansjonistyczna Japonia, atakując bez wypowiedzenia wojny niemieckie oraz holenderskie posiadłości kolonialne w Azji południowo-wschodniej. Rządy na uchodźstwie państw byłej Ententy, w obliczu upadających Niemiec oraz groźby rozprzestrzenienia się ognia rewolucji syndykalistycznej, nawiązały rozmowy dyplomatyczne z elitami Reichpaktu. W grudniu 1940 roku odbyła się Konferencja w Halifax, podczas której ustalono zakres wzajemnej pomocy pomiędzy dawnie wrogo do siebie nastawionymi sojuszami.

Advertisement