Alternatywna historia
Advertisement

XIX WIEK[]

Lata 30. XIX wieku[]

1831[]

- 26 maja 1831 Polacy wygrywają pod Ostrołęką.
- W czerwcu udaje się zająć ziemię świętokrzyską, co umożliwia dostawy z Węgier. Austria zachowuje neutralność.
- Na początku Lipca Rosjanie zostają wyparci z Lubelszczyzny.
- Na przełomie lipca i sierpnia zdobyte zostaje Wilno.
- 7 sierpnia 1831 car Mikołaj I bezskutecznie próbuje namówić Prusy do pomocy.
- W połowie sierpnia zostaje zdobyty Mińsk.
- Do końca sierpnia zostaje zdobyta Lipawa. Do powstańców zaczyna docierać wsparcie od Brytyjczyków.
- Kontratak Rosjan we wrześniu 1831 kończy się okrążeniem wojsk na Wołyniu i rozbiciem ich.
- Do października powstańcom udało zdobyć się Kurlandię, ale bez Rygi. 
- Na przełomie października i listopada 1831 Polakom udaje się zdobyć Kijów.
- Na początku grudnia Turcja postanowiła wesprzeć powstańców.
- Pod koniec roku postępy Polaków znacznie zwolniły. Tymczasem przygotowany jest plan Wielkiej Ofensywy.

1832[]

- Wielka Ofensywa rozpoczyna się 7 stycznia 1832.
- Do końca stycznia Polacy zajmują większość Białorusi oraz 30 stycznia Smoleńsk.
- W lutym 1832 nastąpiła Ofensywa Bałtycka. Do końca lutego udało się dotrzeć Polakom do Zatoki Fińskiej.
- Na początku marca 1832 w Petersburgu zapanował chaos. Car Mikołaj I został zamordowany 14 marca 1832. Carem obwołany został Aleksander I, ale z powodu jego małoletności regencję sprawuje Książę Michał.
- 25 marca Michał postanowił się poddać. Powstanie zakończyło się zwycięstwem Polaków.
- 30 marca rozpoczęły się rozmowy między dowódcami powstańców a Michałem. 2 kwietnia 1832 zostaje podpisany Traktat Petersburski.
- Na mocy tego traktatu Polska odzyskuje niepodległośc, którą uznaje Rosja. Państwo będzie się nazywało Rzeczpospolitą Polsko-Litewską. Polska oprócz terytorium Kongresówki przejmuje również Litwę, Kurlandię oraz część ziem na Białorusi i Ukrainie.
- 5 kwietnia Rząd Tymczasowy w Warszawie na pierwszego prezydenta Polski wyznacza Joachima Lelewela, a na premiera Adama Czartoryskiego.
- 28 kwietnia zostaje uchwalona Konstytucja Polski.
- Na początku maja Wielka Brytania oraz Francja uznają Grecję i Polskę za niepodległe państwa.
- W maju 1832 Rosja spłaca pierwszą ratę reparacji. Zobowiązuje się także do zwrócenia Polsce cenności zagrabionych podczas rozbiorów.
- 20 maja 1832 w Polsce zostaje ponownie wprowadzony podział na województwa.
- 5 czerwca 1832 w Paryżu rozpoczynają się demonstracje antymonarchistyczne i antyburżuazyjne. Zakończyły się one po kilku dniach.
- Latem 1832 Rosja zaczęła zwracać skarby zagrabione w XVIII wieku. 
- W sierpniu w Polsce wydany zostaje tomik poezji "Wielki Orzeł" Mickiewicza, w którym wychwala zwycięstwo powstania.
- 4 września 1832 sejm Polski zapowiada reformy w celu wzmocnienia państwa.
- W wrześniu 1832 rząd Polski przyjął hymn "Mazurek Dąbrowskiego" oraz flagę.
- Jesienią 1832 roku stosunki z Rosją zaczęły się powoli poprawiać. Zaczęto handel z Rosją w celu polepszenia ekonomii Polski.

1833[]

==== - W styczniu 1833 Wielka Brytania przejęła  Falklandy.
- 28 lutego 1833 w Warszawie odbyła się premiera "Ślubów Panieńskich" Aleksandra Fredry. Było to też pierwsze przedstawienie w Teatrze Wielkim.
- Na początku marca sejm przyjął ustawę wprowadzający złoty i grosz jako środek płatniczy.
- 10 maja 1833 w WMK wprowadzono nową konstytucję. Zmierzała ona do ostatecznej likwidacji tego państewka.
- 9 czerwca Dubaj staje się niezależnym miastem.
- W czerwcu w Wielkiej Brytanii mają miejsce demonstracje, mające na celu przyspieszenie reform.
- W lipcu 1833 reforma walutowa powoduje hiperinflancję. Ministrem finansów zostaje obwołany Franciszek Drucki-Lubecki
- 27 lipca w Wielkiej Brytanii zostaje wprowadzony zakaz pracy dzieci poniżej 10 lat.
- 4 sierpnia w Polsce rozpoczynają się reformy finansowe. Ustalomy zostaje stały podatek obowiązujący również i szlachtę, zniesione są pańszczyzny.
- Na przełomie sierpnia i września w Rosji wybuchają gwałtowne zamieszki ludzi domagajacych się przeprowadzenia podobnych reform, co w Polsce.
- 6 września 1833 Książę Michał nakazuje tłumienie zamieszek.
- W październiku 1833 Wielka Brytania zaczyna stopniowo znosić niewolnictwo
- Pod koniec roku na Węgrzech zaczynają narastać nastroje patriotyczno-wyzwoleńcze. Spowodowane jest to udanym powstaniem listopadowym.
- W grudniu 1833 Polacy z Galicji urządzają manifestację patriotyczną w Lwowie.

1834 ====

==== - Na początku roku powstaje Niemiecki Związek Celny. Jest to kolejny krok do zjednoczenia Niemiec.
- 24 marca 1834 w Paryżu wybucha powstanie antymonarchistów. Domagają się zniesienia monarchii i przywrócenia republiki.
- 30 marca 1834 roku zostaje obalony Ludwik Filip. Następuje przywrócenie Republiki Francuskiej.
- Pod koniec marca rządy w Francji objął Philippe Buonarrotti.
- W kwietniu w Polsce zostaje ustalony stały wydatek na wojsko. Stan armii został zwiększony do 150 tys żołnierzy.
- Na przełomie maja i czerwca Michał postanawia odrobić straty terytorialne atakując Turkestan.
- 19 czerwca 1834 Rosjanie zaczęli zajmować wschodnie wybrzeże Morza Kaspijskiego.
- Pod koniec czerwca Persja również zaczęła zdobywać tereny wybrzeża M. Kaspijskiego.
- W lipcu 1834 Australia została podzielona na 5 kolonii.
- 12 lipca zlikiwidowana została Hiszpańska Inkwizycja
- 28 lipca 1834 dyplomaci Krakowscy zaczęli starania o przyłączenie do Polski.
- W sierpniu Brytyjczycy podbili Indyjskie państwo Sind. 
- Do końca sierpnia 1834 zostało zniesione całkowicie niewolnictwo w Wielkiej Brytanii.
- 3 września Maorysi wszczęli bunt na Nowej Zelandii. Bunt został stłumiony po tygodniu.
- Pod koniec 1834 roku Brytyjczycy przejęli w całości Nową Zelandię.
1835

- 15 stycznia 1835 została ogłoszona niepodległość Teksasu

Advertisement