Alternatywna historia
Advertisement

Adolf Hitler to pierwszy Führer oraz kanclerz Rzeszy Wielkoniemieckiej w latach 1933 - 1964, twórca oraz głowa nurtu narodowego socjalizmu, odłamu faszyzmu polegającym na eugenice i wyższości ludu i kultury germańskiej nad innymi. Za jego rządów Rzesza wraz z państwami Osi wygrały drugą wojnę światową, wprowadzając na ziemi nowy ład. Umarł 5 czerwca 1964, krótko po pierwszej rocznicy udanego lądowania na Księżycu. Po śmierci Hitlera Rzesza przeszła szereg zmian, do najważniejszych zaliczane są kroki w kierunku liberalizacji oraz zmniejszenia wpływów martwego wodza na dalej rozwijającą się Rzeszę. Okres ten nazwano dehitleryzacją.

Advertisement