Alternatywna historia
Advertisement

Białoruś to państwo znajdujące się w Wschodniej Europie. Po niespodziewanej śmierci Alaksandra Łukaszenki na początku 2020 roku Białoruś przeszła szereg zmian oraz kroków w stronę demokratyzacji i wybory wygrała popularna opozycjonistka Światława Cichanouska, jednak nadal z Rosją utrzymuję świetne stosunki i nadal Rosja jest największym partnerem handlowym, zaraz po Polsce. Mimo nie bycia członkiem Trójmorza utrzymuje z państwami należącymi do owej inicjatywy świetnie stosunki oraz prowadzi wspólne ćwiczenia wojskowe.

Advertisement