Alternatywna historia
Advertisement

Bio Żołnierze (uk. біо-солдат) - niebezpieczna elitarna jednostka Ukrainy wchodzącej w skład Imperium Lechitów.

Specyfikacje Techniczne[]

Pomysł na Bio Żołnierzy władze Imperium zdobyły po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku.

Bio Żołnierze są uzbrojeni w pancerze pochłaniające wszelkie toksyny oraz kwasy i zdolne do wystrzeliwywania zabójczych, trujących oparów pod wysokim ciśnieniem, które powodują oparzenia, zatrucia, uszkodzenia płuc, a przy długotrwałym wystawieniu na ich działanie także choroby nowotworowe, anemię, uszkodzenia mózgu oraz obumieranie tkanek.

Same stroje są wysoce radioaktywne i wyniszczają powoli organizm, co powoduje iż przeciętny Bio Żołnierz żyje na ogół rok po jego założeniu, chyba że zostanie poddany odpowiedniej terapii lekami przeciwpromiennymi. Z tego też powodu Bio Żołnierzy "produkuje się" jedynie podczas intensywnego konfliktu. Są bardzo skuteczni przeciwko wrogiej piechocie, potrafią też poważnie uszkodzić lub napromieniować wrogie pojazdy.

Długotrwałe ich przebywanie w danym miejscu powoduje że na danym terenie pojawią się stopniowo rosnące ilości radiacji.

Przegrywają w walce 1 na 1 z podobną jednostką Egipskiego Imperium - Sekhmet Trooperem.

W kulturze[]

Bio Żołnierze nie cieszą się zbytnią popularnością, powszechnie uważa się ich za przerażających ze względu na aurę śmierci jaka ich otacza. Przed ustanowieniem że jednostkę tę tworzyć należy tylko i wyłącznie podczas konfliktu w 2002 roku, wśród Bio Żołnierzy wielokrotnie dochodziło do prób samobójczych lub prób atakowania innych żołnierzy żeby zmusić wojsko do rozstrzelania ich w ramach kary.

Advertisement