Alternatywna historia
Advertisement

Bitwa o Smoleńsk (z wareskiego - Slaggen derh Syamilgeddee) - Starcie zbrojne pomiędzy miejscowymi Słowianami i ruskimi posiłkami, a wareskimi oddziałami i sprzymierzonymi z nimi tubylców, do którego doszło na formalnie odzyskanej, a faktycznie nie opanowanej marchii Jaropełskiej w okolicach grodu Smoleńsk. Celem Rusinów i ich sojuszników było utrzymanie pozycji w grodzie Smoleńskim oraz obrona pozycji w grodach Szumiaczi i Rosław. Rusini dysponowali 38900 piechotą, 2000 łucznikami i 100 machinami obronnymi. Waregowie posiadali zaś 30000 piechotę, 3000 kuszników i 50 machin oblężniczych. Działania zbrojne rozpoczęły się 8 stycznia 78 roku n.e i zakończyło się dwa dni później tego samego miesiąca i roku.

Tło[]

Kagan Słowiańszczyzny imieniem Rus w 77 roku n.e ożenił się z Robiemirą, córką margrabiego Jaropełskiego Walgierza Białego stając się tym samym jego zięciem i sojusznikiem.

Advertisement