Alternatywna historia
Advertisement

Bitwa pod Połtawą – starcie zbrojne, które miało miejsce 8 lipca 1709 roku podczas wielkiej wojny północnej, stoczone pod Połtawą na Ukrainie Lewobrzeżnej pomiędzy wojskami króla szwedzkiego Karola XII a wojskami rosyjskimi cara Piotra Wielkiego.Gdyby nie Polskie wsparcie bitwa mogłaby się zakończyć klęską.Praktycznie zapewniły koalicji szwedzkiej zwycięstwo.

Advertisement