Alternatywna historia
Advertisement

Bitwa pod Sievershausen – bitwa stoczona 9 lipca 1553 roku pod Sievershausen pomiędzy siłami sprzymierzonych księcia saskiego Maurycego Wettyna i księcia brunszwickiego Henryka II Młodszego, a siłami margrabiego Kulmbach Albrechta Alcybiadesa Hohenzollerna, zakończona zwycięstwem sił sasko-brunszwickich.

Do bitwy doszło podczas wojen religijnych toczących się w XVI w. na terenie Rzeszy. W 1552 r. zawarty został pomiędzy królem Niemiec Ferdynandem I Habsburgiem i księciem saskim Maurycym Wettynem układ w Pasawie kończący trwającą wcześniej wojnę cesarza z książętami protestanckimi. Rozejm ten jednak nie zakończył wojny, albowiem margrabia Kulmbach Albrecht Alcybiades nadal plądrował dobra biskupów katolickich. Ferdynand, przebywający poza Niemcami, nie zamierzał interweniować, przeciwko Albrechtowi zjednoczyli się zatem książęta niemieccy (niezależnie od przekonań religijnych) z Maurycym Wettynem i Henrykiem II Młodszym z Brunszwiku na czele

Advertisement