Alternatywna historia
Advertisement
Alternatywna historia

Bitwa pod Sievershausen – bitwa stoczona 9 lipca 1553 roku pod Sievershausen pomiędzy siłami sprzymierzonych księcia saskiego Maurycego Wettyna i księcia brunszwickiego Henryka II Młodszego, a siłami margrabiego Kulmbach Albrechta Alcybiadesa Hohenzollerna, zakończona zwycięstwem sił sasko-brunszwickich.

Advertisement