Alternatywna historia
Advertisement
Logo

Oficjalne logo CCC

CCC (ang. Countries-Culture-Community) – alternatywna historia, która obecnie rozgrywa się w roku 2012. Głównym punktem rozbieżności jest rok 1492, kiedy Kolumb ginie podczas swojej wyprawy, a Ferdynand Magellan i jego cała załoga umiera na Filipinach. Nowy Ląd zostaje odkryty dopiero w 1544 roku dzięki wyprawie Alberta Ramoguzziego. Przez ten czas jednak cywilizacje Mezoameryki zdołały się lepiej rozwinąć. Najwięcej uwagi scenariusz CCC poświęca Europie, w szczególności jej krajom i wydarzeniom kulturalnym. Z czasem odkrywane będą kolejne informacje.

Cała akcja toczy się dalej i główną uwagę poświęcać będziemy wydarzeniom teraźniejszym!

Advertisement