Alternatywna historia
Advertisement

Cesarstwo Niemieckie – państwo założone w 1871 przez Bismarcka. Od 1891 po śmierci Bismarcka - Wilhelm II przejmuję całkowitą władzę w państwie. Wprowadza nowe technologie i obyczaje, ustala plan zmiany świata. W 1901 doprowadził do powstania frakcji: Państw Centralnych. 12 marca 1908 Kaiser przyjął "Konstytucję Nowego Ładu".  W 1910 tworzy Luftstreitkrafte - flotę powietrzną Rzeszy. 

Okresy historyczne[]

 • 1871-1890 okres bismarcki
 • 1891-1914 okres wilhelmińska 
 • 1914-1924 okres wojen i wprowadzania ładu
 • 1924-1945 okres stabilizacji i pokoju 
KaiserNewReich

Terytoria kontrolowane przez Kaisera w 1920r.

Historia []

 • 1871-1908 - czasy znane historycznie
 • 1908-1914 - czas przygotowań do wojny i nowego łądu
 • 1914-1924 - I Wojna Światowa, Wojna niemiecko-brytyjska, Wojna domowa w Rosji.
 • 1924-1945 - Wprowadzanie nowego ładu
 • 1945-... - II Wojna Światowa...
   
Advertisement