Alternatywna historia
Advertisement
Alternatywna historia

Flaga Cesarstwa

Cesarstwo Polsko-Niemieckie lub Korona Polsko-Niemiecka (pełna nazwa: Cesarstwo Rzeczpospolitej Polski i Rzeszy Niemieckiej) potocznie nazywana Cesarstwem, unitarne państwo w Europie Środkowej. W skład Cesarstwa zalicza się, Niemcy, Polska i Austria.

Historia[]

Początki

Po ostatnim rozbiorze Polski na terenach dawnej Rzeczpospolitej wznieciły się ogromne bunty przeciw okupacji Pruskie. Na czele Powstania Gnieźnieńskiego stanął dowódca armii Jan Henryk Dąbrowski już wtedy nie istniejącej Rzeczpospolitej. Powstanie odbiło się wielkim echem w całej Polsce, ale tez i na Litwie wybuchło powstanie Litewskie. Głowa Pruskiego państwa Fryderyk Wilhelm II Pruski był zmuszony to kapitulacji i przejścia do unii personalnej z Rzeczpospolitą. Po zamachu na Prusaka w 1797 władze w Polsce przejął generał Jan Henryk Dąbrowski. Dokonał on także zamachu stanu w Królestwie Prus, i także przejął tam siłą władzę. W 1798 zjednoczył on oba państwa (Prusy i Rzeczpospolitą) w jedno państwo.

Zjednoczenie Niemiec[]

W 1800 roku Dąbrowski zarządził przyłączenia się do Prus każdego państwa Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Po przyłączeniu się kilkudziesięciu państw, Dąbrowski ogłosił że Prusy przestają istnieć, i tworzy się Cesarstwo Niemieckie. W odpowiedzi na to Napoleon Bonaparte zaatakował ówczesne wtedy Cesarstwo Polsko-Niemieckie, lecz po trudnych warunkach pogodowych nad Renem, zarządził biały pokój pomiędzy dwoma państwami.