Alternatywna historia
Advertisement
Flaga Cesarstwa

Flaga Cesarstwa

Mapa

Granice Cesarstwa przed wojną.

Cesarstwo Polsko-Niemieckie lub Korona Polsko-Niemiecka (pełna nazwa: Cesarstwo Korony Polskiej i Rzeszy Niemieckiej) potocznie nazywana Cesarstwem, federalne państwo w Europie Środkowej. W skład Cesarstwa zaliczają się: Bawaria, Wirtembergia, Nadrenia, Westfalia, Saksonia, Brandenburgia, Korona Polska i Prowincja Królewiecka.

Historia[]

Początki

Po ostatnim rozbiorze Polski na terenach dawnej Rzeczpospolitej wznieciły się ogromne bunty przeciw okupacji Pruskie i Rosyjskiej. Na czele Powstania Gnieźnieńskiego stanął dowódca armii Tadeusz Kościuszko już wtedy nie istniejącej Rzeczpospolitej. Powstanie odbiło się wielkim echem w całej Polsce, ale tez i na Litwie wybuchło powstanie Litewskie. Głowa Pruskiego państwa Fryderyk Wilhelm II Pruski był zmuszony do kapitulacji i przejścia do unii personalnej z Rzeczpospolitą. Na Litwie po udanym powstaniu Litewskim, Rosja była zmuszona do zawarcia upokarzającego pokoju, w który Litwa dostawała tereny sprzed I rozbioru (od Memla do Dźwiny). Jednak po wszelakich prośbach ze strony Polski i Niemiec, Litwa nie zdecydowała się przyłączyć do Cesarstwa podając jako wymówkę, Konstytucje z 1791 w której Polska przejmuje Litwę. Po zamachu na Prusaka w 1797 władze w Polsce przejął generał Jan Henryk Dąbrowski. Podczas bezkrólewia w Prusach dokonał tam zamachu stanu i przejął władzę po bezdzietnym Fryderyku Wilhelmie II. W 1798 proklamował Koronę Polską i Królestwo Prus jako unię personalną. Na początku 1799 roku ukoronowany na Cesarza, króla Polski i Prus został Jan Fryderyk Sobieski.

Wojny Napoleońskie i początek XIX wieku

Podczas Wojen Napoleońskich monarchia była przez większość czasu neutralna dopóki Francja nie zaatakowała Nadrenii-Palatynatu. Pomimo kilku zwycięstw wojsk Polsko-Niemieckich Napoleon szybko zdobył Berlin a 18 grudnia 1807 roku w Królewcu, podpisano kapitulację na mocy której Prusy utraciły wszystkie ziemie zachodnie (Nadrenia, Westfalia) na rzecz Cesarstwa Francji. Z nakazu cesarza Napoleona unia pomiędzy państwem pruskim, a koroną polską została rozwiązana. Na czele republikańskich kolaborujących rządów stanęli w Prusach Fritz von Koln, a w Polsce Samuel Małopolski.Advertisement