Alternatywna historia
Advertisement
Cykl Bojowiański

IMPERIUM CIE WZYWA!
Witaj! Aktualnie znajdujesz się na stronie należącej do tzw. Cyklu Bojowianskiego zapoczątkowanego przez użytkownika Damian 121 odnoszącego się nie tylko do wielkiego Imperium Bojów, Władcy imperium Bojów i dzielnych Bojów od Boja począwszy, lecz także do nacji, osób i wydarzeń czasem zmyślonych całkowicie lub w pewnym stopniu historycznych, które w uniwersum Alternatywnej Historii wpłynęły w mniejszym większym stopniu na sytuacje zewnętrzną lub wewnętrzną celtyckiego państwa (np. Konflikt Bałkański)

Autor z jednej strony zachęca do edytowania i wzbogacania treści artykułów należących do cyklu o nowe wątki, ale też prosi o zachowanie "realistycznego" klimatu. Ave!

Cian II Starszy (ok. 740-690 rok p.n.e) - pół - legendarny władca plemienia Bojów należący do dynastii Cian 'Dee. Syn legendarnego Ciana I i mąż Danu, z którą spłodził następce tronu Ciana III Młodszego i córkę Arimed.. Oficjalnie był drugim rządzącym, a w praktyce trzecim, bowiem po śmierci jego ojca władze przejął na pięć lat w formie regencji jego brat Lug. Nie ma jakiegoś źródła pochodzącego z jego czasów, lecz większość historyków uważa go za postać historyczną. Według Roczników Królewskich Cian I w 740 roku p.n.e wyruszył ze swymi towarzyszami na łowy i w ich trakcie, natknął się na potwora zwanego Psiogłówcem. Jego drużynnicy zostali rozszarpani, a jedynie Cian przeżył oblewając potwora wodą z ognistego jeziora i tym samym go zabijając. Król nie pamiętając drogi powrotnej, błąkał się bez odpoczynku kilka dni i kilka nocy po lesie wołając o pomoc aż zemdlał ze zmęczenia. Gdy się obudził, odkrył że właśnie leży na łóżku przy domowym ognisku w towarzystwie pięknej kobiety. Rozumiejąc, że zawdzięcza jej życie, zapytał czym może się odwdzięczyć. Kobieta zażądała ślubu, na co Cian I przystał. Ethlinn, bo tak miała na imię niewiasta, odprowadziła go na górę Rilph, gdzie wzięli ślub. Owocem ich związku był właśnie Cian II Starszy. Wyryte napisy naskalne z jaskini Myksseńskiej dostarczają najwięcej informacji o jego życiu. Gdy miał 15 lat zmarł jego ojciec Cian I, a on sam był według starszyzny za młody, by samodzielnie przejąć władze, dlatego też wezwano brata Ciana I - Luga, by ten na okres pięciu lat przejął w pewnym stopniu ograniczoną władze, jako regent. Lug przystał na tą propozycje. To właśnie stryj zaaranżował jego małżeństwo z jedną córką księcia Volków Bellena - Danu. Po pięciu lat, regencja Luga dobiegła końca, a Cian II stał się suwerennym władcą. Musiał jednak poświęcić pierwszy rok swych rządów na pacyfikacje wszystkich przeciwników politycznych, uważających go za zbyt młodego na niezależnego księcia. Po dwóch latach od scentralizowania władzy, na prośbę Bellena urzeczywistnił postanowienie Luga i wziął ślub z Danu, łącząc tym samym Bojów właściwych i Volków w jedno plemię. Zasłynął z reformacji pierwotnych wierzeń, wprowadzając budynki kultowe (świątynie), odchodząc od prastarego animizmu i panteizmu wyprowadzając bardziej "nowoczesny" prototeizm oraz ustanawiając urząd arcykapłana, którym sam się określił. Miał przebudować skromne domostwo (szałas) ojca na wielką świątynie, w której zamieszkał. W 690 roku p.n.e na plemię Bojów napadli wschodni sąsiedzi - Wrakowie wyrządzając sporę szkody i zabijając 50-letniego Ciana II. Po jego śmierci rządy przejęła Danu. Według Kroniki Bojowiańskiej, Cian I oddał syna mistrzowi Olbrechtowi, by ten go wychował na wykształconego człowieka i dobrego władce.

Advertisement