Alternatywna historia
Advertisement

Gloria renascentis imperii (w skrócie GRI) - Scenariusz użytkownika Elairon/Auster. Scenariusz dotyczy alternatywnej europy gdzie Cesarz Maurycjusz nie został obalony przez fokasa, Bizancjum nie prowadziło wojny z Persją a podbój arabski został wstrzymany. Cesarstwo Zachodniorzymskie ponownie powstało. Natomiast władza Bizancjum nad Egiptem i lewantem była zagwarantowana na najbliższe wieki...

Advertisement