Alternatywna historia
Advertisement

Henryk I w Zjednoczonym Królestwie znany jako Henryk IX (ur.1784 w Brunszwiku zm.1858 we Lwowie)- Król Zjednoczonego Królestwa w latach 1814-1858. Od 1815 król Hanoweru, oraz Polski-Prus. Syn Jadwigi II i Wiktora Welfa.

Biografia[]

Dzieciństwo spędził w Królewcu, który był stolicą Królestwa Wspólnoty. W 1803 jego matka postanowiła o jego wyjeździe do Londynu. W 1814 po śmierci matki udał się na kongres do Wiednia, gdzie walczył o odbudowę Wspólnoty z przed wojen napoleońskich, co jednak nie do końca mu się udało. Litwa stała się niepodległym państwem, Ruś zajęli Rosjanie. Natomiast o tereny Prus rywalizowała z Polską Brandenburgia. Po zakończeniu Kongresu Wiedeńskiego ustalono, że: status Litwy i Rusi pozostaje taki sam jak wyżej wspomniane, Śląsk wraca do korony, Hanower staje się królestwem połączonym unią personalną z Polską i Zjednoczonym Królestwem. Ustalone zostało też włączenie Prus do Polski i stworzenie Królestwa Polski-Prus, na co jednak nie zgodziła się w Brandenburgia. W wyniku wojny 1815-1817 doszło do zajęcia Brandenburgii przez wojska polskie, a samo księstwo włączono do Królestwa Prus. Labrador i Nowa Fundlandia powróciły w granice Polski dopiero w 1816, po uprzednich staraniach króla Henryka.

Po wojnie Królestwo Polski-Prus miało powierzchnię 827 880 km² (wliczając Nową Fundlandię i Labrador, bez- 422 668 km²) oraz ok.11 mln mieszkańców(47% Polacy 38% Niemcy, 14% Ukraińcy i.t.d.). Językami urzędowymi były polski i niemiecki. Państwo dzieliło się na Królestwo Prus, Królestwo Polski i Prowincję Kolonii Labradoru. W to wchodziło 14 województw (niem. Provinz)- Brandenburskie, Pomorskie, Pruskie, Dolnośląskie, Śląskie w Prusach; Wielkopolskie, Kujawskie, Mazowieckie, Kieleckie, Małopolskie, Łódzkie, Lubelskie, Lwowskie i Wołyńskie w Polsce.

Rządy Henryka I są kojarzone w Polsce-Prusach z erą rozwoju przemysłowego. Pierwsze Zagłębia Przemysłowe powstały na Śląsku. Kolejne w Brandenburgii, Pomorzu i Prusach. W 1830 wybudowano pierwszą linię kolejową na świecie łączącą Liverpool z Manchesterem. W roku 1836 ukończono budowę pierwszej linii kolejowej w Polsce-Prusach, łączącą Gdańska z Królewcem. Do 1860 linię przedłużono do Berlina. Do końca rządów Henryka wybudowano 3 429 km kolei.

W 1844 nasilił się konflikt Hanowersko-Austriacki o to komu uda się zjednoczyć Niemcy. W 1846 wybuchła wojna, w której wsparcie Hanoweru ogłosiły Polska-Prusy oraz Wielka Brytania. Sytuacja wykorzystała też Sardynia, która zaatakowała Austrię od południa oraz rewolucjoniści węgierscy. W 1847 do wojny dołączyły inne państwa związku niemieckiego widzące w Hanowerze zjednoczenie i siłę. Ostatecznie Austrię pokonano w 1853. Na mocy Traktatu Norymberskiego Sardynia zajmuje Lombardię i Wenecję, Węgrzy zyskują niepodległość, a z pozostałych terenów Związku Niemieckiego powstaje Cesarstwo Niemieckie, w którym władzę przejmuje Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, który od 1817 przebywał w Berlinie, po tym jak jego ojca pozbawiono tytuły księcia Brandenburgii. Tym samym Król Henryk zrzekł się tytuły króla Hanoweru.

W 1839 odbyła się wspólna ekspedycja Polsko-Brytyjska w okolice Złotego Wybrzeża. W 1843 powstała pierwsza polska kolonia w Dahomeju, gdzie rok później został wysłany pułk pod dowództwem Piotra Wysockiego, który miał wprowadzić wstępną administrację tych terenów.

Król zmarł na raka mózgu w 1858r. we Lwowskim szpitalu.

Potomstwo[]

W 1817 ożenił się z duńską księżniczką Karoliną Oldenburg (1793-1881). Para miała 4 synów:

  1. Edward (1821-1824)
  2. Jerzy (1823-1846)- zaginął na terenie Dahomeju.
  3. Ludwik III (1831-1912) - Król Zjednoczonego Królestwa 1858-1874 i Polski-Prus 1858-1910, od 1910 do śmierci cesarz Polski-Prus
  4. Władysław (1834-1889)- pierwszy gubernator Polskiej Afryki Równikowej
Advertisement