Alternatywna historia
Advertisement

Horomaki Juzein Papo (zwany także Papa Horo) - Baron Szerniewski w latach 1956-1999 i 2020-obecnie. Po jego śmierci władzę przejmie jego córka Libana Papo, stając się pierwszym baronem-kobietą[1].

Biografia[]

Horomaki Juzein Papo urodził się w 1938 roku w Walsili. W 1956 roku został wybrany na Barona Szerniewskiego po śmierci Wasila Jundervusta I. Podczas jego panowania Szerniewy zostały włączone do NATO. Ze swoją żoną Hari Lûmir-Papo doczekali się trójki dzieci, których imiona to:

  • Libana Papo (następczyni tronu, urodzona w 1999 roku)
  • Marianne Papo (Nimûbaron[2] Wyrwichruściański, urodzona w 2008 roku)
  • Ali Papo (urodzony w 2017 roku)
  1. Nie Baronową, bo baronowa to żona Barona. Także nie jest Baronką, bo takiego czegoś nie ma. Nad tym jaki tytuł będzie miał jej mąż, wciąż pracują Nimûteri.
  2. Tu to samo co w 1. przypisie.
Advertisement