Alternatywna historia
Advertisement

Hospodarstwo Wołoszczyzny- Państwo istniejące od 1299, kiedy to zostało oddzielone od Bizancjum w trakcie Drugiej Wojny Południowej i zniszczone w 1478, kiedy Imperium Osmańskie siłą wcieliło je do swoich terytoriów. Wołoszczyzna zachowała częściową autonomię i wolność wyznaniową, jednak była pod całkowitym zwierzchnictwem Turków. W latach 1299-1344 lenno Węgier, aż do czasu gdy Hospodar Basarab I ogłosił niepodległość. Madziarzy zajęci krwawą wojną z Turcją i Serbią nie mogli interweniować, tym samym stracili całe terytoria Rumunii. W ostatnich latach istnienia rządzone przez Vlada III Tepesza, najsłynniejszego władcę tego kraju i jednego z najsłynniejszych wodzów w ogóle. Zaciekłość Vlada oraz brutalność jego taktyk przyniosły mu sławę na wieki, a on sam stał się przedmiotem legendy o Hrabii Draculi- wampirze mieszkającym w siedmiogrodzkim zamku. Po śmierci Tepesza, Osmani wlali się na terytoria kraju zajmując go. Dali mu częściową autonomię, wolność wyznania oraz gwarantowali obronę więc Wołosi nie protestowali mimo początkowych prób powstań. W 1925, po rozpadzie Imperium Osmańskiego, Wołoszczyzna weszła w terytoria Rumunii

Advertisement