Alternatywna historia
Advertisement

III Wojna Polsko-Litewska (1665-1667)-Po zakończeniu wojny domowej, król zwrócił się z prośbą do Wielkiego Księcia Litewskiego o oddanie ziemi podlaskiej odebranej w trakcie wojny domowej. Po odmowie, król zdecydował o ataku na Litwę. Wojna wybuchła w maju 1665 i zakończona została w lipcu 1667 po rzezi Wilna, w której zniszczono ponad połowę zabudowy miasta. W listopadzie podpisano pokój w Rydze, na mocy którego Polska nie tylko odzyskuje ziemię podlaską, ale zajmuje także Brześć Litewski, Wilno, Kowno oraz tereny dawnego księstwa Kurlandii i Semigalii.[]

Advertisement