Alternatywna historia
Advertisement

III rzeczpospolita Polska (Legacy of Reich)[]

Flag of Poland.svg III rzeczpospolita Polska, to Kraj położony w środkowej Europie.

Historia(1920-Teraz)[]

Herb Polski 1919-27 Polish coat of arms 1919-1927

Herb Polski

Mapa polski

Mapa III rzeczpospolitej

Historia do 1939r[]

Historia Polski lat 1918–1939 obejmuje okres od odzyskania przez Polskę niepodległości do momentu ataku III Rzeszy 1 września 1939. Po zakończeniu I wojny światowej państwo polskie uzyskało niepodległość na skutek opuszczenia terenów Polski przez Niemcy i Rosję. Na opuszczonych terenach powstawały ośrodki władzy lokalnej, które po uzyskaniu niepodległości przekazały władzę rządowi centralnemu. 11 listopada Polacy przejęli kontrolę nad Warszawą, a 3 dni później państwo polskie zostało uznane przez państwa zachodnie. Oficjalnie nowo powstałe państwo polskie przyjęło nazwę II Rzeczpospolita. Po odzyskaniu niepodległości zaczęto się zastanawiać nad koncepcją granic. Pierwszą z nich była koncepcja oparta na kryterium etnicznym. Zwolennikiem tej teorii był Roman Dmowski. Drugą koncepcją było stworzenie granicy na wschodzie najdalej jak tylko się da, by osłabić Rosję. W marcu 1919 roku uchwalono Konstytucję i przeprowadzono pierwsze wybory parlamentarne. Pierwszym premierem w historii Polski został Jędrzej Moraczewski.

W 1922 roku na skutek szalejącej inflacji Władysław Grabski przeprowadził reformę skarbowo-walutową, zastępując markę złotówką. W tym samym roku powołany został rząd Wincentego Witosa (tzw. rząd Chjeno-piasta), który doprowadził do kryzysu polityczno-gospodarczego. W 1926 roku, mimo katastrofalnej sytuacji — koalicja Chjeno-piasta na czele z Wincentym Witosem ponownie objęła rządy w kraju. Wówczas wybudowano również port w Gdyni mający zapewnić Polsce dostęp do morza. Autorem tego pomysłu był Eugeniusz Kwiatkowski. Mimo wszystko Józef Piłsudski, by nie dopuścić ponownie do kryzysu, przeprowadził pucz wojskowy (tzw. zamach majowy). Na skutek trzydniowych walk zginęło 200 osób, a sam prezydent i rząd podali się do dymisji. Po zamachu majowym rządy w Polsce przejęła sanacja. Utworzyła ona obóz polityczny znany jako Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR). W 1930 posunął się do aresztowań członków opozycji, których po pokazowych procesach umieszczono w więzieniach w Brześciu i Berezie Kartuskiej. Dzięki temu BBWR zdobył 249 miejsc w sejmie i 77 w senacie. Mając absolutną większość BBWR przeforsował projekt zmian w ordynacji wyborczej i zmniejszenia liczby posłów i senatorów. W kwietniu 1935 roku BBWR przyjął w sejmie przez aklamację konstytucję zwiększającą uprawnienia prezydenta. Po klęsce w sfałszowanych i zbojkotowanych przez opozycję wyborach parlamentarnych 1935 BBWR został rozwiązany, a jego członkowie założyli Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN). W 1938 roku po raz ostatni odbyły się wybory parlamentarne w Polsce, w których jedyną partią, która dostała się do sejmu oprócz mniejszości narodowych, był OZN. W 1939 roku po agresji III Rzeszy na Polskę nastąpił kres istnienia II Rzeczypospolitej.

II wojna światowa(1939-1945)[]

23 sierpnia w Moskwie został podpisany układ o nieagresji między Niemcami i ZSRR (tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow). Zawierał on tajny protokół dodatkowy, który przewidywał podział Europy Wschodniej, w tym terytorium Polski, na niemiecką i sowiecką strefę wpływów. Na mocy postanowień paktu, 1 września 1939 rozpoczęła się agresja niemiecka na Polskę. 17 września 1939 nastąpiła agresja sowiecka.

Atak Niemiec i ZSRR z dwóch stron, oraz brak realnej pomocy militarnej państw zachodnich (zobowiązanych do tego układami o pomocy wzajemnej), spowodował, iż Polska po 35 dniach walk przegrała kampanię wrześniową. Władze państwowe przeszły do Rumunii (gdzie zostały internowane), planując przedostanie się do Francji i utworzenie tam ośrodka władzy na emigracji.

Okupacja i Generalne gubernatorstwo[]

Tereny pod okupacją niemiecką, podzielono na dwie części: ziemie północne i zachodnie włączono do III Rzeszy, z reszty utworzono Generalne Gubernatorstwo. Ziemie polskie zajęte przez ZSRR zostały wcielone do państwa sowieckiego — Wileńszczyzna została natomiast przekazana Litwie, a następnie włączona do ZSRR w sierpniu 1940.

Polski ruch oporu[]

Już po Kapitulacji Polski, powstały namiastki ruchu oporu. pierwszą taką organizacją, działającą w latach 1939-1941, był były siły samoobrony narodu, w skrócie SSN. Działalność SSN polegała na głównie odbijaniu więźniów, oraz akcjach sabotażowych i dywersyjnych. Koniec SSN, wyznaczało aresztowanie 156 członków organizacji przez Niemców.

Polska armia wyzwoleńcza[]

w maju 1941r, Gwardia ludowa, bataliony chłopskie, narodowe siły zbrojne, oraz resztki SSN, połączyły się, tworząc Polską armię wyzwoleńczą. Wraz z klęską Rzeszy pod Leningradem, PAW przygotowywała się do ogólnopolskiego powstania. skontaktowano się z Czeskim ruchem narodowym, oraz Polską armią Górnego śląska i Królewieckim ruchem oporu. Wraz z zbliżaniem się wojsk rosyjskich, W Polsce narastało napięcie.

14 maja 1944r, o godzinie 8 nad ranem, dowództwo PAW dało sygnał do Ataku. tak wybuchło Powstanie ogólnopolskie, zakończone zwycięstwem Polaków wraz końcem II wojny światowej. jednak mimo tego, podczas procesu warszawskiego nie było Hitlera, i innych ważnych dygnitarzy. dopiero wraz z kapitulacją Hiszpanii i Portugalii, oraz rebelią Narodowej armii Argentyny, zakończonej przejęciem władzy przez faszystów z Hitlerem na czele, okazało się że Hitler zwiał do Argentyny.

Lata 1946-1970[]

Po wojnie(1946-1950)[]

Władysław Raczkiewicz 1

Władysław Raczkiewicz-pierwszy prezydent III RP w latach 1946-1950, 1950-1954, i 1954-1960

Pierwsze lata po II wojnie światowej nie należały do łatwych. Podczas powstania, żołnierze Polscy walczyli nie tylko z Wehrmachtem, ale też z UPA, czy Białoruską armią wyzwoleńczą. Większość "Kresów" udało się odbić, jednak Litwini zajęli Wileńszczyznę, co odebrano jako zakradnięcie prawowitego terytorium. Do dzisiaj, na posiedzeniach ONZ oraz parlamentu Europejskiego, Polacy żądają zwrotu Wilna. Pierwsze wybory parlamentarne odbyły się 1 maja 1946r, a pierwsze wybory prezydenckie 14 października 1946r. W wyborach Parlamentarnych większość zdobyła PPS, która utworzyła koalicję z PSL, oraz z Polską partią narodowo-demokratyczną(PPND). Premierem został Stanisław Mikołajczyk, a prezydentem został Władysław Raczkiewicz z PPND. w opozycji, znalazła się Progresywna partia Polski, oraz Obóz narodowo-radykalny o ideologii faszystowskiej. ONR popierało Działania Hitlera w Argentynie (Rewolucja szarych mundurów), oraz chcieli Państwa narodowego. Kolejną ważną rzeczą była gospodarka. zniszczona przez III Rzeszę i działania wojenne . Na początku, dużą pomocą były pieniądze z tzw. Planu Edena(od nazwiska Brytyjskiego ministra spraw zagranicznych), który polegał na pomocy państwo Europy dotkniętym przez wojnę. Pieniądze te, bardzo pomogły w odbudowie i "rozruszaniu" Polskiej gospodarki.

Wybór stolicy[]

Początkowo, Stolicą miała być tak jak w II RP, Warszawa. Typowano też Poznań, Gdańsk, i Łódź. Ostatecznie jednak, wybrany został Kraków. Został on wybrany ze względu dość dobrze rozwiniętej administracji za Generalnego gubernatorstwa, a przenoszenie całej administracji byłoby czasochłonne i trudne. Pałacem prezydenckim został pałac królewski na Wawelu, a siedzibą Parlamentu został Pałac Wielopolskich.

Lata 1950-1960[]

W wyborach Parlamentarnych w Polce w 1950r, kandydowały tylko dwie partie: PSL i PPND. większość zdobyła po raz kolejny PSL, a w wyborach prezydenckich Władysława Raczkiewicza reelektowano na kolejną kadencję. w 1954r, Polska, wraz z 8 innymi państwami(Brytania, Francja, Iberia, Jugosławia, ZKDN(Zjednoczone królestwo Danii i Norwegii), Szwecja, Finlandia, Konfederacja Alpejska) w Brukseli powołały do życia Unię Europejską. Wtedy też powołano do życia ONZ, zamiast nieudolnej Ligi Narodów. W 1956r, oddano do użytku owe centrum finansowe w Krakowie, zwane pieszczotliwie Krakowskim City, na cześć Londyńskiej dzielnicy biznesowej. Otwarto wtedy też tam Polską giełdę papierów wartościowych, obecnie najważniejszą w całym regionie. Z sportowych sukcesów jest natomiast fakt, że w 1960r, Polacy zdobyli puchar na mundialu.

Lata 1960-1989[]

W wyborach parlamentarnych i prezydenckich w 1960r. Zwyciężyła wtedy Nowa partia-Polska partia demokratyczna(PPD), która utworzyła rząd z PPS. W październiku wybrano natomiast nowego prezydenta. Po trzech kadencjach, Władysława Raczkiewicza, na najwyższym stanowisku urzędowym III rzeczpospolitej Polskiej zastąpił go August Zaleski z PPD. W tym czasie, Polska nawiązała wreszcie pokojowe relacje z Litwą, i Rosją. Symboliczne było wtedy zdjęcie Premiera Jana Ostrowskiego ściskającego rękę z Prezydentem republiki Rosyjskiej, Andriejowi Sacharowowi w Moskwie, 18 lipca 1969r.

W latach 70-89, gospodarka Polski zaliczała wzrost. Sektor usług się rozwijał, a Polskie firmy otwierały kolejne sklepy za granicą. W 1989, wraz z upadkiem faszystowskiego reżimu Hermanna Hitlera w Argentynie, oraz upadku Unii północnoamerykańskiej, przyszedł kryzys gospodarczy(Unia była I gospodarka świata). Wiele Polaków straciło wtedy pracę, a rząd podał się do dymisji. PPD, sprawująca wtedy po dłuższej przerwie władzę, nie mogąc nic zaradzić, oraz będąc partią rządzącą, więc z nią utożsamiano problemy gospodarcze, rozwiązała się 18 kwietnia 1989r.

Lata 1990-2000[]

Walesa

Prezydent RP Lech Wałęsa podczas zaprzysiężenia go na drugą kadencję, 1994r, Kraków.

Kiedy Prezydentem RP w 1990r został Lech Wałęsa z PPS. Wraz z rządem, wprowadził on wiele zmian, które zakończyły kryzys w Polsce. Reelektowano go w 1994r, 1998r, i w 2002r, co sprawiało że był on najdłużej sprawującym urząd Prezydentem RP, pobijając rekord Władysława Raczkiewicza. w 1998r, Doszło do zamachu w Łodzi, na Premiera, Tadeusza Mazowieckiego. Zamachowca schwytano(okazał się profaszystowskim radykałem z ONR) i wymierzono mu karę śmierci.

2000-obecnie[]

EPP Summit, 24 March 2022, Brussels (51957155847) (cropped)

Donald Tusk-Obecny Prezydent III RP

W 2005r, Polska obchodziła 60-lecie Niepodległości. w 2010r, w wyborach prezydenckich zwyciężył Aleksander Kwaśniewski z PPND. Reelektowano go w 2014r. Od 2014r, Władzę sprawuje Donald Tusk, z partii PO, która została utworzona w 1991r przez kilku byłych działaczy PPD. Obecnie Polska jest jedną z Najlepszych gospodarek regionu, i znajduje się na 6 miejscu wśród gospodarek Europy, i 26 na świecie(jest pomiędzy Iberią a Wietnamem).

Polityka zagraniczna[]

Polska jest jednym z założycieli Unii Europejskiej, i jest członkiem ONZ. Najbliższymi sojusznikami Polski na arenie międzynarodowej jest Francja, Wielka Brytania, Węgry, i zjednoczone królestwo Danii i Norwegii.

Advertisement