Alternatywna historia
Advertisement

II Rzeczpostolita (1918 - 1945 ) - Umowna nazwa państwa Poskiego w okresie międzywojennym.

Historia (1918 - 1920)[]

II Rzeczpospolita została zapoczątkowana 2 czerwca 1918r. Po opublikowaniu traktatu Berlińskiego kończącego I Wojne Światową. Państwo miało otrzymać tereny województwa Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Podlaskie, Kieleckie, Suwalszczyznę, Lubelskie oraz Wileńszczyznę (Dołączenie Wileńszczyzny zostało zasugerowane przez Imperium Rosyjskie, jednak trwającej tam rewolucji  (Rewolucja AntyMonarchiczna) tereny te zostały włączone dopiero 20 lipca 1918r przez Komitet Wolnej Litwy.) i Gdańsk (dołączony do Polski 10 sierpnia jako prezent od Ligi Narodów za zaangażowanie w wojnie i niezłomności ku odzyskaniu niepoldegłości.[Aneksja Gdańska nie zostało uznane przez Królewiec i Republikę Weimarską {Późniejszą Unię Niemieckich Faszystów}]). Pierwszym Władcą został Marszałek 1 Legionów Polskich - Wiktor "Piłat" Poliński. Początkowo ustrojem II RP był Komunizm Wojenny, jednak opuszczono ten pomysł po 3 miesiącach stabilizacji gospodarki i powrócono do demokracji parlamentarnej.Początkowo w parlamencie zasiadali w większości działacze lewicowi i prawicowi, przez co polityka stała w miejscu przez ponad rok. Dopiero po dymisji Marszałka i delegalizacji Marszałkizmu i wprowadzeniu premiera polityka zaczęła się stopnio stabilizować. Pierwszym premierem został działacz komunistyczno-socjalistyczny Wojciech Ludomirski. Ludność polska była w 30% pochodzenia ukraińskiego, litewskiego i żydowskiego. 18 października 1920r. Doszło do 12 zjazdu Ligi Narodów w Polsce, co zostało uznane przez partie faszystowskie jako niesamodzielność parlamentażystów lewicowych i centralnych wywołując I Rewoltę Faszystowską 20 listopada 1920r. Trwała do 20 lutego 1921r. Traktatem pokojowym podpisanym w Wilnie.

Rządy Faszystów w II RP[]

Po zwycięstwie faszystów Polska zaczęła stopniowo izolować się od reszty Europy zamykając granicę., jednak po nacisku Ligi Narodów zostały otwarte 3 punkty graniczne: W Wilnie, Lwowie i Poznaniu. Działania nowego rządu opierały się na dotychczas stosowanych w ZSRR po rewolucji tj. Totalitarzym, rządy twardą ręką, kolektywizm, kult partyjny. Trwało to ok. 2 lata, co zdążyło zdestabilizować społeczeństo. W rządach faszystowskich został spowrotem wprowadzony marszałkizm, a pierwszym został wybrany zgromadzeniem wojskowym w 1922r Józef "Norbert" Beckhert. Jego kadencja trwała najkrótcej ze wszystkich, ponieważ tylko 1 rok. Od 1925r. Zaczęto dążyć do wprowadzenia faszystowskich rządów na Litwie. Powołano w tym celu specjalną komisje wojskową. W 1926r. rozpoczęto rozmowy koalicyjne z Unią Niemieckich Faszystów, jednak dojście do władzy Marszałka Józefa Konstantyna, dyplomacja została zawieszona, a rząd rozpoczął działania samodzielnie. Po działaniach wojennych i wprowadzeniu faszystowskiego kandydata do stolicy, Litwa stała się marionetką II RP. Dzaiałanie to zostało potępione przez Ligę Narodów i ZSRR, jednak poparte przez UNF. W 1929r. Faszystowska Litwa stała się przedmiotem spornym między Polską, a Królewcem. W 1930r. wybuchła wojna Infladzka, zakończona 2 lata później na korzyść II RP, co sprawiło że Litwa została anektowana. Zostało bardzo źle odebrane przez społeczeństwo. Rządy Faszystów zostały obalone 20 marca 1933r. Przez rewoltę prowadzoną przez marszałka Romualda Freundena.

Stabilizacja polityczna i gospodarcza[]

Po przejęciu władzy przez demokratów, kraj musiał zmagać się z licznymi problemami gospodarczymi i dyplomatycznymi. Po delegalizacji partii faszystowskich w 1933r. i otwarciu granic i kontaktów dyplomatycznych z Francją, Polska mogła korzystać z programu pomocy gospodarczego sponsorowanego przez Państwa Ententy i Ligę Narodów. W 1934r. Litwa stała się niezależnym krajem, nadal połączonym z polską, m.in Sojuszem Bałtyckim. W tym samym roku doszło do usunięcia marszałka jako głowy rządu, a na jego miejscu znalazł się prezydent i sejm. W 1935r.  Polska gospodarka odrodziła się całkowicie. W 1939r. Minister Spraw Zagranicznych UNF Ribbentrop złożył polskiemu ministrowi propozycję o dołączenie gdańska do UNF i wybudowanie linii kolejowej do królewca. W zamian mieli otrzymać 25 letni pakt o nieagresji, włączenie do paktu przeciwsowieckiemu i otwarciu granic dla obywateli polskich. Dzień później, Polski Minister Spraw Zagranicznych, Władysław Sroczek, odrzucił propozycje. W tym samym czasie doszło do mobilizacji wojsk polskich na granicy niemiecko-polskiej i polska-królewiec. Jeszcze tego samego roku, doszło do agresji UNF na Polskę, jednak dzięki szybkiej mobilizacji wojsk, Niemcom nie udało się zdobyć żadnej prowincji, jednak anektowany został Królewiec. Atak UNF rozpoczął II wojnę światową, która zakończyła się dość szybko, dzięki szybkiej reakcji Anglii, Francji i reszty państw Ligi Narodów. UNF zostało rozwiązane i podzielone na strefy wpływów. Początkowo były to wpływy Ligi Narodów po zachodniej stronie, i ZSRR po wschodnie, jednak Polska nie zgodziła się na taki podział i ostatecznie po roku wschodnia część znalazła się po Polskiej stronie wpływów. Decyzja ta wściekła władze ZSRR do takiego stopnia, że w 1940r. Rosja wypowiedziała II RP wojnę, znaną jako Wojna Bałkańska. Została wygrana bardzo szybko, bo w miesiąc przez ZSRR. Traktat pokojowy znany jako Traktat Krakowski zakończył się przekazaniem wpływów wschodnich Niemiec Rosji, a terytoria II RP miały stać się autonomiczną częścią Związku z Komunistycznym rządem.

Rządy Komunistów (1940 - 1945)[]

Po objęciu rządów przez komunistów, były rząd przeszedł do podziemia i zaczął planować rewolucje. W 1940r. Pierwszym prezydentem 


Wyjaśnienia Pojęć[]

Marszałkizm - Rządy nad państwem i wojskiem sprawuje marszałek. Miało to na celu poprawie warunków woskowych i pomaganie izolacjonizmu. Zakończony w 1927r.

Advertisement