Alternatywna historia
Advertisement

Imperium Babitów to państwo powstałe w II. wieku naszej ery, założone przez lud zwany Babitami. Stwórcą imperium oraz legendarnym jego władcą był Szymon I Wielkobabita.

Historia[]

W II wieku rozpoczął się powolny upadek Imperium Lechitów. Babici, wywodzący się od tych wyżej wymienionych na zachód od Wisły założyli własne państwo rywalizując z innymi lechickimi szczepami. Około 139 Szymon I Wielkobabita zaatakował zachodni brzeg wisły, zwyciężając nad szczepami Podlasiańskimi w Bitwie pod Fellatio (obecnie Radzymin). Mimo błagań ówczesnego władcy Imperium Lechitów o zaprzestanie walk z braćmi, podbił całą Warszawę, Płońsk oraz Wyszków. W 149 roku nie wsparł Lechitów w walce z Rzymianami, przez co ci zaczęli z nimi przegrywać tracąc Węgry. W 150 roku od Imperium Lechitów odłączyły się państwa litewskie i ukraińskie, a Rzymianie zdobyli południowe kresy. Wszystko to stało się przez samego Szymona Wielkobabitę. W 160 roku najechał on Gniezno, w 176 umarł śmiercią  naturalną.

Imperium Babitów zostało znowu włączone do Imperium Lechitów w 220 roku, jednak nie było już nadziei dla niegdyś niepokonanego państwa dzielnych Polaków- powolnie ono było niszczone, aż w 950 roku ostatecznie zakończono jego istnienie.

Sam Szymon I Wielkobabita do dziś w Metropolii Babickiej jest uznawany za bohatera, lecz większość historyków uważa go za osobę która przez swą lekkomyślność doprowadziła do upadku Lechii.

Mapa22

Czarna linia- Granice Lechitów w 100 roku. Różowy- tereny utracone na rzecz Ukraińców Jasny Zielony- Tereny utracone na rzecz Litwinów Czerwona Linia- Tereny Imperium Lechitów w 150 roku Żółty- Imperium Babitów Zielony- Podlasianie

Advertisement