Alternatywna historia
Advertisement

Imperium Neo Frankijskie została stworzone w 1800 roku a upadło w roku 2031.

XIX WIEK

Imperium Neo Frankijskie od powstania do 1804 roku było republiką. Jej założycielem był Napoleon który także zmienił ją w cesarstwo. W tym świecie ten wybitny dowódca postanowił po pokonaniu III koalicji zawrzeć pokój z Brytanią Rosją i Szwecją. Związek Reński i inne francuskie marionetki (poza Królestwem Neapolu) nie istniały. W 1806 roku rozpoczął się okres długiego pokoju. Trwał on aż do 1848 kiedy to wydarzyła się rewolucja Włosko-niemiecka popierana przez Prusy Brytanię papieża i Szwecję ale Frankom Austrii Danii i Rosji się to nie spodobało i tak wybuchła wojna IV koalicji. Włosi i Niemcy początkowo robili skuteczne ofensywy jednak zostali zatrzymani na Renie i Emilii Romanii. W Austrii wybuchło powstanie węgierskie a więc Rosja najechała Węgry. Polacy w Austrii zagrozili że także się zbuntują a więc Monarchia Habsburgów założyła polskie państwo marionetkowe. W międzyczasie Napoleon III rozpoczął kontrofensywę we Włoszech a Rosja po uzyskaniu Kowna i Finlandii a także stłumienia buntu na Węgrzech wyszła z wojny. Szwecja po podbiciu Norwegii także ją opuściła jednak Dania w niej została ponieważ chciała obronić Szelzwik-Holsztyn. Na początku 1850 roku Frankowie rozpoczęli kontrofensywę w południowych Niemczech. W tym samym roku zdobyto Rzym a Austria zdobyła Monachium. Po upadku Palermo w 1851 roku postanowiono zawrzeć pokój w Pradze. Na jego mocy Prusy zyskują ziemie do Nadrenii i Saksonię. Polska anektuje Warszawę i Wielkopolskę za to Austria zyskuje Śląsk i Neapol . Frankonia za to anektuje Rawennę Sardynię i Sycylię. Tak oto rozpoczęła się europejska zimna wojna trwająca aż do 1890 roku. W tym roku zindustrializowany i dużo silniejszy Związek Północno Niemiecki zaatakował Polskę. Z tego powodu Austria i Frankowie wypowiedzieli mu wojnę ale po jego stronie stanęła Brytania i Rosja. Rozpoczęła się wojna V koalicji nazywana także I wojną światową. Wojnę dzieliło się na trzy fazy: wojnę europejską wojnę afrykańską i wielką wojnę.

Advertisement