Alternatywna historia
Advertisement

Imperium Polskie, Polska, Carstwo Polskie - Państwo powstałe w X wieku. Stolicą jest Gniezno.

Historia[]

Mieszko I (960-993)[]

960 rok

Polska na początku panowania Mieszka I

W 960 roku księciem Polan został Książę Mieszko I. Pod jego władzą znajdowała się Wielkopolska oraz Mazowsze. W 962 roku rozpoczął wyprawę przeciwko Pomorzu Gdańskiemu w celu zdobycia dostępu do morza. Atak się udał, po bitwie o Gdańsk wojska Pomorzan się poddały i w następnym roku Polska zyskała dostęp do Bałtyku. W 964 r Mieszko I postanowił ożenić się z Dobromiłą. Jedynym warunkiem tego było przyjęcie chrztu w obrządku Bizantyjskim. Jeszcze w tym samym roku Mieszko I przyjął chrzest. Odtąd Polska była krajem prawosławnym. W 965 roku na świat przyszedł syn Bolesław I. W 966 r Polska najechała Grody Czerwieńskie. Sandomierz został przyłączony w 970 roku władca postanowił zdobyć resztę Pomorza Zachodniego. Wojna zakończyła się w 972 r zdobyciem Szczecina i przyłączeniem Kołobrzegu i Szczecina do Polski oraz wyspy Uznam. W obliczu wzrastającego zagrożenia ze strony Cesarstwa Niemieckiego Mieszko I postanowił zawrzeć sojusz z Czechami w 974 r. W 976 r Cesarstwo Nimieckie najechało na Czechy. Polacy w tej sytuacji wkroczyli do Brandenburgii i Pomorza Połabskiego. Kontratak skutecznie osłabił Niemcy. W 978 roku został zawarty pokój. Polska zyskała Brandenburgię oraz Pomorze Połabskie. W 982 roku Mieszko I postanowił zaatakować Prusy. Wojna skończyła się w 985 roku. Do Polski został włączony cały teren Prus. W 988 roku Obodrzyci najechali Polskę. Wojna skończyła się w 990 r. Obodrzyci zdobyli część Pomorza Połabskiego. W 993 roku Mieszko I zmarł.

Bolesław Chrobry (993-1022)[]

Polska 993

Polska na początku panowania Bolesława I Chrobrego

Po śmierci Mieszka I na tronie zasiadł Bolesław I. 23 lipca 994 r poślubił Matyldę. W następnym roku urodził się syn Kazimierz. W 998 r Węgry zaatakowały Czechy. Bolesław I postanowił w tej sytuacji zaatakować Czechy w celu zdobycia Małopolski. Małopolska została przyłączona do Polski w 1000 r. W tym roku Bolesław I koronował się na cara Polski. W 1002 r między Polską a Węgrami został zawarty sojusz. W 1005 r rozpoczął się bunt w Prusach, który został stłumiony w ciągu kilku miesięcy. W 1008 r miał miejsce najazd niemiecki na Czechy. Bolesław I wykorzystal to jako okazję do zdobycia Sląska. Sląsk został przyłączony w 1010 r. W 1011 r Bolesław I wprowadził reformę administracyjną dzielącą Polskę na województwa: Pomorskie, Pruskie, Mazowieckie, Małopolskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Bramborskie, Lubelskie, Śląskie. W 1015 r miał miejsce najazd Żmudzinów. Polska straciła wtedy Królewiec. W 1018 roku Polska najechała i zdobyła Ruś Zakarpacką. Bolesław I zmarł 4 grudnia 1022 roku.

Kazimierz I (1022-1036)[]

Polska 1022

Polska na początku panowania Kazimierza I

W 1022 r carem Polski został Kazimierz I. W 1026 r car zaatakował i zajął Grody Czerwieńskie. W 1030 r w Cesarstwie rozpoczął się bunt. Car wykorzystał tę okazję do zdobycia terenów. W 1033 r Kazimierz najechał na Czechy. Zdobył Morawy i część Słowacji. 26 marca 1036 Kazimierz I zmarł po ciężkiej chorobie. Nie miał dzieci, więc kolejnym carem został Władysław I.

Władysław I Duży (1036-1055)[]

Polska 1036

Polska na początku panowania Władysława I.

W 1036 r na tronie zasiadł Władysław I.


W 1039 r Czechy poprosili o sojusz z Polską. Władysław I oraz Wacław IIII podpisali w Pracę traktat o sojuszu tak zwany " Sojusz PRAGA KRAKÓW." W 1043 r OTTO IIIII Zaatakował Czechy. Polska zaczęła atak najpierw była bitwa o Berlin. ( Bitwa Berlińska 1043 r.) Wojsko Polsko Czesko zaczęło


ofensywę. W 1044 r OTTO IIIII poproził o pokój , i tak zawieźli broń. W 1046 podpisali pokój w Berlinie. Polska otrzymała okupowane tereny a Czechy także. Niemcy musieli zapłacić 100 019 dukadów. Do końca życia Władysław I nić nie robił. Zmarł 14.05.1055 r otrzymał przydomek " Duży.


Advertisement