Alternatywna historia
Advertisement
Logo Interesu Żydowskiego

Logo interesu Żydowskiego

Interes żydowski- to partia powstała w 1968 roku z połączenia innych mniejszych partii dbających o interes żydów w Polsce. partia miała charakter Narodowy i radykalny. po śmierci marszałka Rydza śmigłego i wyborach w 1970 roku dostała się do sejmu i senatu. w 1974 roku partia została zdelegalizowana za nawoływanie do przemocy i rewolucji. po zakończeniu działalności partii część członków zeszła do podziemia i założyła grupę terrorystyczną Bojówkę-Syjon. Przywódcą partii był Natan Peres.

Advertisement