Alternatywna historia
Advertisement

Jan Krzysiewicz- (30 maja 1623-1 grudnia 1679) Członek rodu magnackiego Krzysiewiczów, Król Rzeczypospolitej od 1647, Rokoszanin, Reformator wojskowy, Mecensas sztuki. Urodzony 30 maja 1623 w Kętrzynie był synem Hetmana Samuela Krzysiewicza- postaci niezwykle ważnej i szanowanej. W 1632 roku rozpoczął się konflikt pomiędzy panującymi ówcześnie w Rzeczpospolitej Wazami oraz rodziną Krzysiewiczów, co miało wpływ na dorastanie Jana. W 1634 gdy Karol Kirsensen rozpoczął Bunt, jedną z rodzin która poparła jego sprawę byli właśnie przyjaciele i rodzina przyszłego władcy kraju. To spowodowało wyklęcie przez władzę familii. W 1645, gdy wybuchło Powstanie Chmielnickiego 21 letni Jan już obmyślał plany przejęcia władzy- po stronie barykady wyklętej szlachty stało mnóstwo ludzi. Swój plan wcielił w życie 7 września 1646 mając 22 lata. Mimo młodego wieku poprowadził Rokosz Krzysiewicza tak dobrze, że już rok później w bitwie warszawskiej ginie Władysław IV. Młody król dostaje państwo tylko dla siebie, rozpoczyna reformę absolutną. Zmienia strukturę armii, zmniejsza stopniowo przywileje Szlachty, która i tak w dużej mierze poginęła podczas Wielkiej Wojny, zaprasza do kraju filozofów, architektów i malarzy. Krwawo wycina buntowników, nienawidzi sprzeciwu. Rządzi żelazną reką, lecz sprawiedliwie. Umiera w 1679, i mimo iż wyznaczył swojego 5 letniego wówczas syna na nowego władcę kraju, zostaje nim Michał Apafy wcielając kraj w Kampanię odzyskania niepodległości przez Węgry.

Historycy jednoznacznie określają go jako świetnego króla, doskonałego reformatora oraz osobę, która zapobiegła upadkowi kraju. Mimo to, nigdy nie dostał przydomku "Wielki", w przeciwieństwie do swego syna. Jego cechą charakterystyczną była długa broda. Zazwyczaj stronił od walk w otwartym polu, raczej preferując pertraktowanie i harce oraz wojnę podjazdową.

Advertisement