Alternatywna historia
AdvertisementKarol I Szwedzki — to król polski z Rodu Erewalskich brat Zygmunta, Halysławy i Augusta Erewalskich. Jego Dynastyczne Imperium zwane Federae Maris Baltici było jak Karol go nazwał — Dziedzictwem Anny. W budowie!

Advertisement