Alternatywna historia
Advertisement

Kazimierz Ludwik Jagiellon (ur.1403r. - zm.1468r.) - Drugi syn Władysława Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej.Mąż Elżbiety Luksemburskiej i ojciec Jana , Zygmunta , Jadwigi , Elżbiety , Marii i Kazimierza.

Jan Matejko, Przemysł II

Młodość

Jagiello-Godlewski

Urodził się roku 1403 jako młodszy syn Władysława Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej i młodszy brat Julianny Anny Jagiellonki. Jak głosi legenda poród odbył się na wsi co według wielu ówczesnych biskupów i kronikarzy świadczyło o wielkości przyszłych dokonań Kazimierza. W wieku lat siedmiu według Jana Długosza z daleka widział Bitwę Pod Grunwaldem co jest raczej jego wymysłem.Jednak na pewno latach młodzieńczych kunsztu wojennego uczył go Zawisza zwany ,,Czarnym '' z Garbowa a miłości do wiary katolickiej Kardynał Zbigniew Oleśnicki. W Budzie w roku 1417, wieku lat 14 odbyły się zaślubiny jego i córki Zygmunta Luksemburskiego,8 letniej Elżbiety.Była ona jedyną dziedziczką i po śmierci Zygmunta jego scheda miała przejść na nią .Władysław Jagiełło wypatrywał w tym małżeństwie ogromne rozszerzenie się władzy  rodu Jagiellonów na zachód.Ponadto młodzi przypadli sobie do gustu.   W roku 1420 roku przez rządania księcia Moskiewskiego,Wasyla o spore ziemie Litewskie rozpętano Wielką wojnę Moskiewsko - Litewską.Kazimierz w tej wojnie zarządzał sporym polskim hufcem,który 14 marca 1421 roku walczył w jednej z nabardziej krwawych bitew XV wieku , bitwie nad Berezyną.Chociaż Litwini i Polacy bitwę tą wygrali to niestety poległ w niej ojciec Ludwika oraz władca Królestwa Polskiego , Władysław Jagiełło.W pokoju w Wilnie 4 maja 1420 roku na mocy którego Książe Wasyl musiał zrzec się rządań do wielu ziem na Litwie i musiał zapłacić reparacja wojenne .29 czerwca 1421 roku odbyła się Koronacja Kazimierza Ludwika Jagiellona.

AlzbetaLuc

Rozwój gospodarczy kraju i Wojna Domowa Na Litwie

Młody Kazimierz jak jego imiennik oraz praprawuj był zwolennikiem rozwoju miast i wiosek w Polsce oraz jak jego matka chciał rozwijać polską edukację . Kazimierz musiał wybrać swojej 18 letniej siostrze Juliannie męża oraz sojusznika .Padło na księcia Pomorskiego ,Warcisława IX ,który pomógł później znacząco Kazimierzowi. Tymczasem na Litwie umarł Witold Kiejstutowicz,Wielki Książe Litewski .O tytuł Wielkiego Księcia Litewskiego ubiegali się

 • Świdrygiełło,kuzyn Kiejstutowicza
 • Zygmunt Kiejstutowicz,brat rodzony Witolda
 • Kazimierz Ludwik Jagiellon,daleki kuzyn Witolda,syn Jogaily byłego Księcia Litewskie

Jako że Król Polski chciał przedłużyć Unie Polsko - Litewską spotkał się w 24 marca 1430 roku w Stężycy ze swym wujem ,Świdrygiełłą .Na tym spotkaniu ustalono,że :

 1. Kazimierz Ludwik Jagiellon wesprze swego wuja hufcem 3200 pieszych oraz 1400 konnych żołnierzy którym miał przewodzić brat Kardynała Zbigniewa Oleśnickiego ,Jan Głowacz
 2. Świdrygiełło po objęciu władzy na Litwie ma potrzymać unie
 3. Po śmierci Świdrygiełły Litwa ma być przekazana Kazimierzowi albo jego potomstwu

Świdrygiełło po spotkaniu z Kazimierzem ruszył do Mińska gdzie połączył Hufiec Jana Głowacza ze swoim Hufcem liczącym około 6000 tysięcy pieszych oraz 3000 tysięcy konnych oraz 200 armat i ruszył w kierunku Troków.Tam odbyła się wielka Bitwa pod Trokami gdzie Świdrygiełło zniszczył armie Zygmunta i zabrał go do niewoli.Miesiąc później wuj Ludwika obwołał się władcą Litwy i jak obiecał podtrzymał unie.

Uniwersytet Lwowski i Ślub

W roku 1425 odbył się na Wawelu ślub 22 letniego Kazimierza Ludwika Jagiellona oraz 16 letniej Elżbiety Luksemburskiej na którym zjawił się m.in. król Niemiec Albrecht II Habsburg oraz książe Mazowsza,Siemowit IV . Związek był na tyle udany że Elżbieta już po roku małżeństwa urodziła syna który dostał na imie Jan Marcin. Ludwik w roku 1432 po rozmowie z Kardynałem Oleśnickim i Matką ,59 letnią Jadwigą postanowił w trosce o Edukację Rusinów utworzyć Uniwersytet Lwowski którym miał zarządzać mało znany nadniestrzański pop Iwan z Połtawy , który świetnie zarządzał uniwersytetem.

Zjazd W Koszycach i Wojna Polsko - Tatarska

W latach 1425 - 1439 trwał na ziemiach Polskich pokój.Król Kazimierz razem z Królową Elżbietą doczekali się 5 dzieci

 • Zygmunta urodzonego 30 stycznia 1427 roku
 • Jadwigi urodzonej 8 grudnia 1428 roku
 • Elżbiety urodzonej 7 sierpnia 1431 roku
 • Marii urodzonej 1 kwietnia 1433 roku
 • Kazimierza urodzonego 30 czerwca 1438 roku

Kazimierz rozwijał miasteczka w całej Polsce a szczególnie Warszawę i Łęczycę obok ,których zaczęły powstawać kolejne wioski i tak dalej .Niestety dnia zimowego 6 stycznia roku 1436 zmarła Jadwiga Andegaweńska w wieku lat 70 .W roku 1437 zmarł król Zygmunt Luksemburski więc król Polski razem ze węgierską i czeską szlachtą urządził zjazd w Koszycach na mocy ,którego :

 • Szlachta Czeska i Węgierska uznaje Królową Elżbietę i męża jego , Króla Polskiego Kazimierza Ludwika Jagiellona za jedynych prawowitych władców Królestwa Czeskiego i Węgierskiego
 • Po śmierci Elżbiety Luksemburskiej uznajemy jedynie za królów dzieci Chrześcijańskiego małżeństwa ów pani naszej i króla Kazimierza także naszego

Kazimierz wysłał także do Budy i Pragi zaufanych ludzi takich jak kardynał Zbigniew Oleśnicki albo Bogdan Rawski aby utrzymywali z tamtejszymi mieszkańcami dobre relacje.

;

Advertisement