Alternatywna historia
Advertisement
Alternatywna historia

Korea państwo we wschodniej Azji na półwyspie Koreańskim, istniejące z przerwą od 1991, w trakcie dwukrotnie zmieniając ustrój i nazwę.

Historia[]

Lata 1939-45[]

Przed II Wojną Światową Korea znajdowała się pod okupacją Japończyków, wszelkie próby buntu przeciwko okupantowi były brutalnie tłumione. Trwało to do 1939. Kiedy wybuchła druga wojna światowa, a Japończycy zajęci byli walkami w Chinach, Koreańczycy postanowili wykorzystać ten fakt i wznieść powstanie w Marcu 1942, nazwane Malwową Rewolucją. Powstanie zakończyło się częściowym sukcesem, ponieważ powstał Koreański Dystrykt Autonomiczny Imperium Japońskiego ze stolicą w Seulu, zajmujący 35% powierzchni obecnej Korei. Koreańczycy starali się nie wspierać Japończyków i jak to tylko możliwe, odcinać się od działań Imperium, stan ten utrzymał się do końca wojny, dopóki do Korei nie wkroczyły wojska Radziecko-Chińskie i Amerykańskie.

Lata 1945-74[]

Po Drugiej Wojnie Światowej Korea znalazła się pod okupacją ZSRR/Chin i Stanów Zjednoczonych, w celu jak najbardziej pokojowego rozwiązania problemu, postanowiono w grudniu 1945 o podziale Korei na Koreańską Republikę Ludową i Republikę Korei. Pomimo wrogich relacji mocarstw i istnieniu bambusowej kurtyny, obie Koree nie zamknęły do końca swoich granic i utrzymywały dość dobre stosunki, cały czas planując ewentualne przyszłe zjednoczenie. Plany Koreańczykom pokrzyżował Północno Koreański kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 1961 roku, głównie z powodu błędnych reform gospodarczych. Kryzys był na tyle głęboki, że władze ZSRR w Lutym 1974 roku podjęły decyzję o aneksji Korei Północnej i utworzenia Koreańskiej SRR.

Lata 1974-91[]

Okres istnienia Koreańskiej SRR był jednym z bardziej spokojnych, nad Koreą Południową wisiała jednak groźba ewentualnego, wywołanego zbrojnie, przyłączenia do ZSRR, którego granica na Półwyspie Koreańskim oddzielała w 100% Koreańczyków z północy i południa. Podział trwał 17 lat, do rozpadu Związku Radzieckiego.

Lata 1991-94[]

Po rozpadzie związku radzieckiego, praktycznie od razu Koree się zjednoczyły, a raczej Południowa anektowała Północną, tworząc Federację Korei, która de facto funkcjonowała jako dwa państwa, na południu rządziła demokratyczna władza, a na północy Dynastia Kimów. Państwo było wrogo nastawione zarówno do Rosji i Chin jak i Stanów Zjednoczonych, izolując się od tych mocarstw. Amerykanom nie spodobało się to ze względu na brak dostępu do Koreańskich bogactw naturalnych i strategiczne położenie Korei. W styczniu 1993 roku Amerykanie posunęli się do ostateczności i dokonali interwencji wojskowej w Korei, nieświadomie doprowadzając do wojny domowej, podczas której interweniowali też Chińczycy i Japończycy. Konflikt zakończył się po wydaleniu Amerykanów z Korei, traktatem w Fukuoce, podpisanym w grudniu 1994, na jego mocy Federacja Korea została podzielona na dwie strefy okupacyjne: Japońską i Chińską.

Lata 1994-98[]

W tych latach państwo koreańskie nie istniało, Półwysep Koreański podzielony był na dwie strefy okupacyjne. Nie przeszkadzało to jednak powstawaniu licznych organizacji o charakterze narodowo-wyzwoleńczym. Jedna z tych organizacji - PdKRNW - Południowo Koreański Ruch Narodowego Wyzwolenia, doprowadził finalnie do powstania Republiki Korei w czerwcu 1998 roku.

Lata 1998-2001[]

Pomimo, że Południowa Korea była wolna, Północną nadal kontrolowali Chińczycy, gdzie od 1997 działał odpowiednik PdKRNW - PnKRNW, który podobnie jak południowy "brat" starał się przejmować coraz większą władzę w Chińskiej Korei. Pomimo starań, Chińska RL nie zamierzała odstąpić Korei Płn. Dopiero w marcu 2001 z pomocą ONZ, Korea Północna stała się niepodległa, państwo to istniało zaledwie tydzień, od 5 do 12 marca. 12 marca 2001 oficjalnie powstała Zjednoczona Republika Korei.

Lata 2001-2007[]

Nowo powstałe państwo, pomimo historii, było dość pro-amerykańskie. USA dostało dostęp do złóż mineralnych Korei, wraz za ochronę przed Chinami i Japonią, które nadal stanowiły zagrożenie dla Korei, taka postawa koreańskiej władzy wzbudzała jednak kontrowersję i doprowadziła do powstania w 2004 Ruchu Białych Malw. Tzn. Ruch Białych Malw lub RBM, dążył do zmiany władzy w Korei lub przynajmniej zmianę jej stosunku względem Stanów Zjednoczonych. Napięta sytuacja Korei doprowadziła wreszcie do zamachu stanu 4 lipca 2007, obalając ZRK i w jej miejsce powołując Koreę - autorytarną dyktaturę.

Lata 2007-20[]

RBM po objęciu władzy zerwał wszelkie umowy ze Stanami, gospodarka z kapitalistycznej zaczęła przechodzić w socjalistyczną. Dodatkowo Korea rozwinęła arsenał nuklearny, którym w 2011 roku grożono m.in. Japonii. Wszystkie zmiany były bardzo korzystne dla Korei, kraj bardzo szybko zaczął rozwijać się gospodarczo i nieprzerwanie od 2013 roku, wzrost gospodarczy przyśpiesza. Obecnie Korea jest jednym z najbogatszych i najsilniejszych militarnie państw świata, kraj przoduje w przemyśle technologicznym i motoryzacyjnym, przewyższając sąsiadów - Japonię i Chiny.

Advertisement