Alternatywna historia
Advertisement

Królestwo Kumańskie, znane również jako Kaganat Kumański/Połowiecki lub prościej Kumania to semi-nomadyczne państwo powstałe pod koniec czternastego wieku, pokrywające ogromne połacie stepów euroazjatyckich, w swoim największym rozmiarze rozciągając się od Karpat aż po Jezioro Bałchasz. Zostało stworzone przez chana węgierskich Połowców, Ałtana, który uzyskał obietnicę pomocy zarówno Węgier jak i księstwa halickiego oraz błogosławieństwo samego papieża na przeprowadzenie podboju i chrystianizacji Stepów z rąk upadających i słabnących państw Mongolskich.

Advertisement