Alternatywna historia
Advertisement


Królestwo Schwarzlandu — to państwo znajdujące się w środkowej Latarii. Graniczy ono z: Republiką Raskasji, Wolnym Miastem Jaremsk, Republiką Trargadu oraz Królestwem Litomii. Królem Schwarzladnu jest Honehryk V von Taulisch-Pollen. Schwarzland posiada również roszczenia do Księstwa Gauenbergu aktualnie kontrolowanej przez Jaremsk. Następcą tronu jest Karl III von Taulisch-Pollen — zatem syn Honehryka. W BUDOWIE!!!

Advertisement