Alternatywna historia
Advertisement

Księstwo Wiślane - Państwo słowian zachodnich istniejące od około 810 roku do początków X wieku.

Historia[]

Siemowit Założyciel[]

Księstwo w 810

Księstwo Wiślane w momencie śmierci Siemowita Założyciela w 820 roku

Księstwo Wiślane zostało założone przez legendarnego Siemowita Założyciela, który zjednoczył ziemie Na północ od Karpat i na południe od Wyżyny Częstochowskiej. Po jego śmierci w pobliżu roku 820 nad jego ziemiami władzę jego syn Janusz, w przyszłości znany jako Wielki.

Janusz Wielki[]

Wkrótce po objęciu tytułu księcia Janusz Wielki stoczył zwycięską wojnę z plemionami śląskimi, przyłączając większość ich terenów do swojego państwa. Wkrótce po zajęciu Śląska wyruszył z wyprawą na Pomorze, przyłączając je do swojego państwa, a w rok po zajęciu Pomorza w wyniku najazdu zmusił Wieletów do płacenia trybutu. Mimo że był świetnym wodzem był też jednak słabym dyplomatą i nie umiał się porozumieć z księciem Moraw, co doprowadziło do najazdu morawskiego na Małoposkę. Zmarł w 845 roku najprawdopodobniej z powodu choroby.

Ksiestwo - Kopia

Księstwo Wiślane w momencie śmierci Janusza Wielkiego

Janusz II[]

Niewiele o nim wiadomo, ale najprawdopodobniej był to syn Janusza Wielkiego

Advertisement