Alternatywna historia
Advertisement

Świętopełk Mieszkowic (łac. Suentepulc, ur. w latach 979–985, zm. przypuszczalnie przed 25 maja 992) – drugi syn Mieszka I, króla Polski z dynastii Piastów i jego ostatniej żony Ody, brat Bolesława I Chrobrego, Mieszka i Lamberta.[]

Świętopełk jest znany jedynie z przekazu kronikarza Thietmara, który wymienił trzech synów Mieszka I i Ody. Został pominięty w dokumencie Dagome iudex, który wymienia tylko dwóch synów Mieszka i Ody, co zdaje się wskazywać, że Świętopełk mógł w tym czasie już nie żyć - tj. zmarł najpóźniej około 991 roku.

Pojawiła się jednak hipoteza, że pominięcie Świętopełka było spowodowane faktem, iż przeznaczono dla niego Pomorze. Miał także być protoplastą dynastii książąt pomorskich. Pogląd ten pozostaje w mniejszości. Obecnie większą popularnością cieszy się hipoteza, że książęta pomorscy wywodzili się od Piastów prawdopodobnie poprzez córkę Siemomysła lub Mieszka I. Świętopełk, według jednej z hipotez był ojcem Dytryka lub Dytryka i Siemomysła.

Advertisement