Alternatywna historia
Advertisement

Małe państwo chana Niezgody - ustalona w historiografii nazwa oznaczająca islamskie państwo istniejące na współczesnym Zaporożu.

Historia[]

W VI wieku Protobułgarzy najeżdżają Ukrainę, wypchnięci z stepów kazachskich. Przez setki lat nad Morzem Czarnym istniało silne państwo bułgarskie. Jeden z islamskich wodzów, Wratysławowic założył na brzegiem Dniepru własne państewko (dzisiejsze Zaporoże). Przez lata kroniki nie notują tych ziem, aż w ruskich annałach pojawia się informacja o handlu z małym królestwem na Rusi. Sprzedawało ono futra za bursztyn . Przez lata naokoło wyrastają silne księstwa ruskie. W XII wieku po najazdach mongołów chanat zyskuje na znaczeniu, a po rozgromieniu księstwa ruskich w bitwie pod Charkowem staje się hegemonem. W XVI wieku do tych terenów sięga I Rzeczpospolita, zjednoczona z Litwą. W tym czasie wielu Tatarów islamskich ucieka na te tereny ("płonące stepy"). Wtedy to na tron wstępuje chan Niezgoda, który pomaga powstaniu Chmielnickiego. Kiedy Polska upada, Chanat Krymski zawiera sojusz z Zaporożem. Rosjanie blokują rzekę Dniepr i odcinają Ukrainę od Turcji. Znajdując się między imperium osmańskim i Rosją, państwo trwa do XIX wieku, gdy Rosja wkracza definitywnie na te tereny. Skąpa pomoc płynie z Turcji i Kaukazu (głownie królestwa Adygeji), ale stolica zostaje spalona przez Kozaków. W 1917 roku Rosja przegrywa z armią niemiecką, która wkracza na te tereny i Ukraina proklamuje niepodległość. Islamiści w Zaporożu są prześladowani, a cerkwie niszczone. W 1918 roku Polska znowu dociera na te tereny, a chanat znowu odzyskuje niepodległość. Wspiera finansowo polskich islamistów, ale 2 lata później w 1920 roku, państwo zostaje ostatecznie zniszczone przez Bolszewików.

Advertisement